از «اداره تحقیقاتِ اردو و فارسی» واقع در منطقه پورا معروف، شهرِ میو، ایالتِ اُتّرپَرَدیش هندوستان، مجلّه «فیضانِ ادب» به دو زبانِ اردو و فارسی منتشر می‌شود. دکتر...
مرکز (فکر و ابداع) وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی به تازگی کتاب «المصابیح» را منتشر کرد که شرحی بر دعاهای منتخب از صحیفه سجادیه است. این کتاب تألیف سید احمد الصافی...
«کتاب خانه رضا رامپور» در شهر رامپور، هندوستان تاکنون فهرست نسخه های خود، نسخه های خطی تصحیح شده و کتاب هایی را به زبان هایِ: سانسکریت، هندی (با رسم الخط دیوناگری)،...
از «المعهد المخطوطات العربیة» در قاهره، مصر در سال 2020 و  2019 این نسخه های خطی تصحیح و منتشر شده است:   السلسلة المحکمة (31)- نصوص (18)- صدر عام 2020م: «نظام العلماء إلی خاتم...
صدر عن «المعهد المخطوطات العربیة» بأخره (فهرس المخطوطات المصورة - الطب- الکتاب الثالث) عام 2019م قدم بإعداده الدکتور مراد تدغوت (الباحث بالمعهد) و قدّم له الدکتور فیصل...
«تحقیق در احوال و آثار مخدوم جهانیان جهان‌ گشت و تصحیحِ ملفوظات خزانه الجواهر الجلالیه» رساله دکتری، گروه فارسی،نَمَل (دانشگاه ملی زبان های نوین)، اسلام آباد،...
تعد مكتبة دار الإفتاء الأزهرية من أهم المعالم التراثية لمسلمي كيرالا، فهي الخزانة التي تضم عديدا من الكتب العلمية القيمة ونوادر المخطوطات،أسسها أحمد كويا...
«موسسه پژوهشی بایسنغر» در هرات، افغانستان این کتاب های فارسی را در دست انتشار دارد: 1- شناس‌نامۀ جامی، علی‌اصغر بشیر؛   2- هرات در عهد صفویان، دکتر جلال‌الدین صدیقی...
آرشيو

مذكرة الأسبوع

IMAGE منبع شناسی با رویکردِ تاریخی ـ تراثی

با اجازه اساتید گرامی، چند بحث مختصر درباره‌ی منابع پژوهش در نسخ خطی، محضرِ عزیزان گروهِ تلگرامی "گفتگوهای...

المطبوعات الجدیدة