آقای دکتر حکیم نازش احتشام اعظمی (زادروز: 1975م) در اعظم گَر هندوستان به دنیا آمد. پدرش- مولانا احتشام الدین اصلاحی- است که در «مدرسة الاصلاح» [مدرسه دینی] 62 سال تدریس...
فصلنامه «دبیر» (Dabeer) مجلّه‌ای است که منحصراً دربارة زبان و ادبِ فارسی به دو زبانِ اردو و انگلیسی مقاله منتشر می‌کند. این مجلّه که از سویِ «کتاب‌خانة یادگارِ دبیر...
«مرکز جمعة الماجد للثقافة و التراث» مجله ای به زبان عربی با عنوان «آفاق الثقافة والتراث» منتشر می کند. فهرست مقاله های شماره جدید- شماره 111 - در زیر آمده است:  ...
کتاب حاضر، رسالة سوم از مجموعة خطی شمارة 1185 بخش نسخ خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه اصفهان به نام «اربعون حدیثاً» است. این رساله شامل 48 حدیث از پیامبر گرامی اسلام است که 44...
به كوشش مدیریت موزه‌ها و مركز اسناد صنعت نفت و با حمایت كمیته بین‌المللی مستندنگاری میراث فرهنگی (CIPA)، ساختمان انبار شماره یك شركت نفت مشهد مستندنگاری می‌شود. این...
مهدی کریمی، رئیس بخش سازماندهی و توسعه منابع دیجیتال کتابخانۀ آستان قدس رضوی با اعلام خبر بارگذاری حدود 1000 منبع دیجیتال در پایگاه تخصصی «امام جعفر صادق(ع)» کتابخانۀ...
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، اثر نفیس دیگری با عنوان «خمسۀ نظامی گنجه‌ای» را منتشر کرد. در این اثر دستنویس Suppl.Peresan1029 از کتابخانۀ ملّی فرانسه، پاریس مورد توصیف و تحلیل...
بررسی‌ نسخه‌های خطی اسلامی در چین تألیف دکترمظفر بختیار، بخشی از مجموعۀ چهار جلدی World Survey of Islamic Manuscripts به زبان انگلیسی است که در لندن انتشار یافته است‌‌. طبق این...
آرشيو

مذكرة الأسبوع

IMAGE منبع شناسی با رویکردِ تاریخی ـ تراثی

با اجازه اساتید گرامی، چند بحث مختصر درباره‌ی منابع پژوهش در نسخ خطی، محضرِ عزیزان گروهِ تلگرامی "گفتگوهای...

المطبوعات الجدیدة