کد مطلب : 7345
الزيارات: 157
اخبار » مقالات

آن چه در پوشه پیوست آمده ترجمه پنج سند منتشرنشده درباره ستارخان و تحولات شهر تبریز در سال های 1326 و 1327 قمری است. موضوع اسناد مربوط به گزارش ها و مکاتبات کارگزاران و دولتمردان عثمانی درباره ستارخان و تحولات مشروطه در تبریز و برخی دیگر از شهرهای ایران است. محتوای این گزارش ها نشان دهنده نگاه دولت عثمانی و روسیه به تحولات ایران است. یک مورد آن شیوع شایعه ای درباره اعطای مدال شجاعت از طرف دولت عثمانی به ستارخان است. این شایعه در آن زمان در روزنامه تایمز لندن هم بازتاب داشته است: "بنابه تلگراف ارسالی از تبریز به روزنامه نوویه وره میا، کنسول ترک از طرف سلطان عثمانی نشان شجاعتی را به ستارخان رهبر ملی گرایان اعطا کرده است. فرستادگان ترکان جوان هم یک بیرق نظامی را همراه با توماری با پیام حمایت رهبران ترکان جوان از ستارخان به او هدیه کردند."

واکنش بابعالی به این شایعه که موجبات دلخوری روس ها را فراهم کرده بود (گرچه راقم این سطور براین عقیده است که این شایعه را خود روس ها پخش کردند تا ستارخان را تخریب کنند)، نشان دهنده موضع عریان دولت عثمانی و روسیه درباره حرکت ستارخان است.

محتوای دو سند از پنج سندی که در پی می آید تلخیص گزارش طولانی کارگزاران عثمانی است تا مطالعه آن وقت زیادی از صدراعظم عثمانی نگیرد. ازین رو برخی جملات ربط موضوعی به هم ندارند. برای تسهیل مطالعه آنها جملات در ترجمه این قلم از هم جدا ارائه شده اند.

 

مقاله از حسن حضرتی، در جستجوی تاریخ (شکوهی نامه)، ارج نامه دکتر سیروس برادران شکوهی، به کوشش عباس قدیمی قیداری، تبریز: آیدین،۱۳۹۸

با سپاس از کانال تلگرامی @Hassanhazrati50

Usmani_Archive.pdf

 

 

المطبوعات الجدیدة