کد مطلب : 7198
الزيارات: 276
اخبار » اخبار وسط

شماره 47 «نامه انجمن» از سویِ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ویژه سفرنامه های شبه قاره منتشر شد. فهرست این شماره:

- سفرنامه های چاپ شده دربارة ایران به زبان اردو از 1886 تا 1925

- معرّفی نسخه خطّی فارسی «سیر البلاد خادم»

- فهرستی از 50 سفرنامه چاپ شده در پاکستان درباره ایران سالهایِ 1922-2000

- خاطرات سید علی ظهیر: شاعر هندوستانی از ایران

- معرّفی و تحلیل محتوای نسخه خطّی «تاریخِ جدید» سفرنامه منشی اسماعیل از بنگال به انگلستان (1185ق/ 1771م)

- «خُنک شهرِ ایران»؛ سفرنامه آقای دکتر نیّر مسعود درباره تهران

- ترجمه های «حاجی بابا اصفهانی» به فارسی و اردو در هندوستان قدیم

- معرّفیِ نسخه خطّی (فارسی) سفرِ تراب علی نامی به ایران در سالِ 1226ق

 - رساله دکتری فیضان حیدر با عنوانِ: «سفرنامه نویسیِ فارسی در هند»، دانشگاه هندو بنارس، سال: 2018.

این شماره را از اینجا دانلود کنید: final.YYYYYYY.pdf

 

 

المطبوعات الجدیدة