کد مطلب : 7344
الزيارات: 69
اخبار » اخبار وسط

به كوشش مدیریت موزه‌ها و مركز اسناد صنعت نفت و با حمایت كمیته بین‌المللی مستندنگاری میراث فرهنگی (CIPA)، ساختمان انبار شماره یك شركت نفت مشهد مستندنگاری می‌شود.

این برنامه نخستین كمپ بین‌المللی مستندنگاری میراث معماری مدرن ایران با همكاری دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دوكومومو (نهاد بین‌المللی مستندنگاری و حفاظت از آثار معماری مدرن و معاصر) است كه آموزش و انجام مستندسازی با تكنیك‌ها و ابزار مدرن، دیجیتال‌سازی برای مدلسازی اطلاعات ساختمان و میراث مدرن، برداشت نماها به صورت facade mapping ) نماهای دیجیتال شده پانورامیك) و ارائه مدارك فنی همراه با بیان هنری در قالب نمایشگاه آنلاین از جمله ویژگی‌های برگزاری آن به شمار می‌آید.

منبع

https://b2n.ir/078228

 

 

 

المطبوعات الجدیدة