کد مطلب : 6315
الزيارات: 569
اخبار » مقالات

برخی وسایل و ساخته ها در زندگی مردمان ادوار کهن رواج داشته که امروزه کاربرد آنها منسوخ شده یا نمونه های تغییریافتۀ آنها موجود است.

آنچه در برخی از متون دربارۀ این وسایل دیده می شود، گاهی صرفاً نامی از آنهاست و در بهترین شکل، توصیف مختصر و نارسایی از آن وسایل در متون دیده می شود. به همین دلیل ویژگی هایی چون ابعاد، شکل ظاهری ، ساختار و چگونگی آنها چنان که باید برای ما روشن نیست. با این حال گاهی تصویر برخی از این وسایل در هنرهای تجسمی مانند سنگ نگاره ها، تندیس ها، نگارگری و ... یافت می شود که شناخت دقیق تری از آن وسایل را برای ما فراهم می کند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علی صفری آق قلعه که در  زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی محمد جواد مشکور  منتشر شده است اینجا بخوانید.

میراث مکتوب