کد مطلب : 7308
الزيارات: 115
اخبار » مقالات
طباعة

«جامع الفوائد» کتابی در دستور زبان فارسی تالیفِ نوازش علی خان تالیف نوازش علی خان شیدا حیدرآبادی در 1185هجری به فارسی نوشته شده است. درباره این نسخه خطی مقاله ای در کتاب «دستور نویسی در شبه قاره» به قلم محمود ندیمی هرندی، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1398ش در تهران منتشر شد. مقاله را از اینجا دانلود کنید: Jamiul_Fawaid.pdf

شایان ذکراست که این نسخه خطی تصحیح شده است: «تصحیح و تحلیل جامع الفوائد»- زبان: فارسی،تالیف: نوازش علی خان شیدا حیدرآبادی، نام پژوهشگر:سید حامد نقدی بیکی، استاد راهنما: محمود ندیمی هرندی، دانشگاهِ پیام‌نور مرکزِ خرّم‌آباد، گروهِ زبان و ادبیاتِ فارسی، مقطع: کارشناسیِ ارشد، سالِ دفاع: 1396 ش.