کد مطلب : 7348
الزيارات: 155
اخبار » مقالات

مقاله ‌ای به انگلیسی با عنوانِ: «نسخه های خطی و فن آوری دیجیتال؛ پژوهشی تازه در ایلخانان ایران» به قلم برونو –دو-نیکولا در مجله «ایران نامگ»،جلد 5، شماره 1، بهار 2020 منتشر شده است.

مقاله را از اینجا دانلود کنید: Bruno_De_Nicola.pdf