کد مطلب : 7333
الزيارات: 77
اخبار » مقالات

مقاله به فارسی با عنوانِ: «تردید در صحت انتساب غزلی به حافظ» به قلمِ: رضا موسوی طبری و بهروز ایمانی در شماره 24، مجله «نامه بهارستان»، سال1397 منتشر شده است.

مقاله را از اینجا دانلود کنید: Tardid.pdf