کد مطلب : 7337
الزيارات: 88
اخبار » اخبار وسط

در سال 1931 با کوشش های میر عثمان علی – آصف جاه هفتم -  «موزه حیدرآباد» (Hyderabad Museum) تاسیس شد که بسیاری از نوادرات را خود وی گردآوری نموده بود. در سال 1960 به نام «موزه باستان‌ شناسی ایالت آندراپَرَدیش» (Andhra Pradesh State Archaeology Museum) نامیده شد. در سال 2014 که هر دو ایالت به نام «تِلنگانا» نامیده شد این موزه هم به نام «موزه باستان شناسی ایالت تِلنگانا» (Telangana State Archeology Museum) نامگذاری شد.

در شهر حیدرآباد هندوستان موزه دیگری هم است به نام شده« موزه ایالتیِ دکتر وای.اِس.آر» (Dr Y.S.Rajasekhara Reddy State Museum) که از گنجینه های زیبایی برخوردار است. فهرست نسخه های خطیِ فارسی کتاب خانه این موزه نوشته شده است: 

 

رساله دکتری در گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان‌ها، زبان شناسی و هندشناسی، دانشگاه ملی اردو مولانا آزاد، حیدرآباد، هندوستان در سال 2019 دفاع شد با عنوانِ:عنوان: «ترتیب فهرست وضاحتیِ نسخه های فارسی مخزونه در کتاب خانه دکتر وای.اِس.آر. استیت میوزیم حیدرآباد»، نام پژوهشگر: سید عادل احمد، استاد راهنما: عزیز بانو.

- مقدمه

- تقدیم و تشکر

- باب اول: نواب میر عثمان علی خان آصف جاه هفتم موسسِ موزه حیدرآباد هندوستان؛ کیفیت و هدف تاسیس این موزه

 

باب دوم: معرفی از گوشه ها و گالری ها و نوادرات موزه ایالت تلنگانا،حیدرآباد هندوستان: گالری ممی مصری؛ گالری بودا؛ تابوت بودا؛ گالری اَجَنتا؛ گالری صنایع فلزی بُرنزی؛ شعبه پارچه جات؛ شعبه کتیبه جات؛ شعبه اسلحه جات؛ شعبه مسکوکات؛ شعبه مخطوطات.

 

باب سوم: ترتیب، فهرست وضاحتی، نسخه های خطی فارسی-  فهرست نسخه های خطی کتاب های فارسی؛ فهرست دستاویزات اموری و فرامین شاهی؛ فهرست قطعه جات فارسی

 

خاتمه

فهرست مآخذ و منابع

با سپاس فراوان از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان. عطاهای الهی روزیشان باد. آمین.