کد مطلب : 6961
الزيارات: 285
اخبار » گزارش

آنچه در ذیل می آید بخش دوازدهم تعدادی از نسخه های خطی تصحیح شده در هندوستان و پاکستان است که برای اطلاع تراث پژوهان به آن اشاره می‌کنیم. (بخش اول و بخش دوم و بخش سوم و بخش چهارم و بخش پنجم وبخش ششم و بخش هفتم و بخش هشتم و بخش نهم و بخش دهم  و بخش یازدهم و بخش دوازدهم و سیزده)

سفرنامه مخلص، زبان: فارسی، تالیف: آنندرام مُخلص، تصحیح و تحشیه: سید اظهر علی، هندوستان پریس، رامپور، 1946.

اشارات بینش، زبان: فارسی، سید مرتضی بینش،  تصحیح: شریف حسین قاسمی، دهلی، 1973.

ضمیمة تغلق نامه امیرخسرو؛ حیاتی گیلانی، زبان: فارسی، تصحیح: سید امیر حسن عابدی- سید مقبول احمد – ناشر: اِندو پرشین سوسایتی، دهلی، هندوستان، 1975.

مجمع الشعرای جهانگیرشاهی، تالیف: ملا قاطع، تصحیح: سلیم اختر، موسسه تحقیقات علوم آسیای میانه و غربی، دانشگاه کراچی، کراچی، پاکستان، 1979.

عصمت‌نامه یا داستانِ لورک، زبان: فارسی، با نظم: حمید کلانوری، تحقیق: سیّد امیر حسن عابدی، مرکزِ تحقیقاتِ زبان و ادبیاتِ فارسی، دهلی، 1364شمسی.

دیوان سلوک الطالبین، زبان: فارسی، تالیف: فقیر عبدالقادر قادر بخش بیدل، تصحیح: خضر نوشاهی، بیدل یادگار کمیتی، روهری، پاکستان، 2006.

دیوان مصباح  الطریقت، زبان: فارسی، تالیف: فقیر عبدالقادر قادر بخش بیدل، تصحیح: خضر نوشاهی، بیدل یادگار کمیتی، روهری، پاکستان، 2011.

تاریخِ گجرات طبقاتِ محمود شاهی، زبان: فارسی، تالیف: شرف‌الدّین محمّد بن احمد، تصحیح: محمود صدیقی، ناشر:؟، دهلی، 1984.

توضیح الاخلاق عبدالله قطب شاهی، زبان: فارسی، تالیف: شمس الدین محمد بن علی بن محمد بن محمد بن خاتون، تصحیح: میرزا شبیّر علی شیرازی، ناشر: لؤلؤ پرنترس ایند گرافکس، حیدرآباد، هندوستان، 2019.

تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته

 

 

المطبوعات الجدیدة