کد مطلب : 7310
30 مهر 1399 - 08:22
تعداد بازدید : 95 بار
اخبار » مقالات

تصحیح و تدوین «رسائل و رقعات طغرای مشهدی»، رساله دکتری، گروه فارسی، نَمَل (دانشگاه ملی زبان هایِ نوین)، اسلام آباد، پاکستان، نام پژوهشگر: زاهده لودی، استاد راهنما: دکتر طاهره پروین، سال دفاع: 2012.فهرست شاملِ:

 

پیشگفتار: اهمیت موضوع؛ ضرورت و هدف تحقیق؛ طرح و بیان مسئله؛ پیشنیه تحقیق؛ محدودیت های موضوع؛ روش تحقیق.

 

بخش اول: نگاهی اجمالی به رسائل و رقعات طغرای مشهدی: اهمیت موضوع؛ مرفعی رسائل و رقعات طغرای مشهدی؛ روش و طریقه های تحقیق

 

بخش دوم: بررسی اوضاع ادبی و اجتماعی در روزگار طغرای مشهدی: مختصری درباره وضعیت سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و ادبی در ایران؛ وضعیت سیاسی،اجتماعی و ادبی در شبه قاره؛ سبک مروج قرن یازدهم هجری.

 

بخش سوم: شرح حال و بررسی تحلیلی آثار طغرای مشهدی: شرح احوال و آثار طغرای مشهدی؛ مقام ادبی طغرای مشهدی؛ سبک نگارش طغرای مشهدی

 

بخش چهارم:مبحث راجع به موضوع اصلی

 

متن رسائل و رقعات طغرای مشهدی

 

اوراق معلی کهکشان پیرایه – تذکرة الاتقیا طغرا- مشابهات ربیعی طغرا

بکاشفات العیوب طغرا- جوش بلبل طغرا/ دیباچه معیار الادراک طغرا- کنز المعانی طغرا

سواد رقعه به تیمور خان نوشته است – سواد رقعه به قالبا نوشته – سواد رقعه به ابوالحسن نوشته

به محمد امین نوشته – مرآت الفتوح طغرا- به میرزا کاظم در جواب کاغذ سفید

به میرزا ابوالفتح نوشته- به عبدالرحیم نوشته- به محمد شفیع نوشته

 

دو کلمه که به پشت مجموعه نوشته – به یکی از دوستان نوشته – طغرا بسم الله الرحمن الرحیم

به حکیم محمد سعید نوشته – نامه دیگر- به حکیمی نوشته

به آقا محمد نوشته- به درویش عنایت گجراتی- به عزیزی نگاشته

به حاجی ظریف سمرقندی نوشته- به میرزا حکیم نوشته- به عزیزی نوشته

به ملا حبیب الله نوشته- برای عصمت الله نوشته- به امینا تاجر نوشته

 

من رقعات طغرا- هفتم کامرانی- مجمع الغرایب طغرا

جوش فیض ملا طغرا- نمونه انشا- به میرزا اشرف نوشته

به ملا احمد نوشته- به میرزا ابوسعد نوشته- رقعه به تیمورخان نوشته

به میر عزیزالدین نوشته- به رفیقا نوشته- به عزیزی نگاشته

نامه دیگر به عزیزی – به میرزا صالح نوشته- به عزیزی نوشته

 

به میر مومن نوشته- اشاره طغرا نوشته- آشوب نامه طغرا

بسم الله الرحمن الرحیم- به مقیمان نوشته- به خضرا نوشته

معذرت نامه به حمزه خان نوشته- سواد رقعه به قاضی نظامان نوشته- سواد رقعه به میرزا حسین نوشته

سواد رقعه نوشته- به خواجه میرک نوشته

 

بخش پنجم- یافته های تحقیق و نتیجه گیری، پیشنهادات برای تحقیق های آینده

 

فهرست اشخاص- فهرست اماکن- فهرست کتب

 

منابع و مآخذ

 

با سپاس فراوان از خانم دکتر امبر یاسمین، پاکستان. عطاهای الهی روزیشان باد. آمین.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

تازه های نشر

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

43 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
1545
1187
1545
33102
16634615