کد مطلب : 5406
07 آذر 1396 - 14:10
تعداد بازدید : 93 بار
اخبار » اخبار وسط

در ادامه همایش میراث مکتوب به زبانهای فارسی، عربی و ترکی در انستیتو دستنویسهای شرقی فرهنگستان علوم روسیه در سنت پترزبورگ ـ 3 آذر/ 24 نوامبر، عنوان اصلي <انجمن پژوهشگران میراث مکتوب اسلامی> برای انجمن تعیین و تأييد شد. ب

ه اتفاق آراي اعضاء، اعضاي هيئت مؤسس انجمن به ترتيب شامل دکتر سيد محمود مرعشي نجفي، مدير کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي (ره)، از ايران، دکتر م. ب. پيوتروفسکي، مدير کل موزه آرميتاژ در سنت پترزبورگ، دکتر س. پروزوروف، مدير بخش علمي انستيتو دستنويسهاي شرقي فرهنگستان علوم روسيه و اعضاي هيئت مديره نيز، براي يک دوره، به ترتيب دکتر زايتسف، سرپرست انستیتو اطلاعات علمی علوم اجتماعی فرهنگستان علوم روسیه، در مسکو، به عنوان رئيس و دکتر آلکسي خيسماتولين و دکتر حبيب الله عظيمي، به عنوان معاونان روسي و ايراني انجمن با رأي اکثريت اعضاي انجمن، انتخاب شدند و قرار شد در جلسات بعدي مديران کارگروه‌ها و کميته‌هاي تخصصي نيز تعيين گردد.

گسترش ارتباطات علمي بين کتابخانه‌ها و محققان و مصححان، حمايتهاي مادي و معنوي از فعاليت‌هاي علمي پژوهشگران حوزه متون کهن در روسيه و ايران، همچون تصحيح متون، نشر، ديجيتال سازي و مانند آنها، از جمله اهداف اين انجمن محسوب مي‌گردد.