کد مطلب : 6035
22 خرداد 1397 - 13:35
تعداد بازدید : 224 بار
اخبار » اخبار وسط

مجلّة «معارف» هر ماه از سویِ مجلسِ دارالمصنّفینِ شبلی آکادمی(شهرِ اَعظم‌گَر، هندوستان) منتشر می‌شود.

در این مجلّه در شمارة مارس 2018 مقاله‌ای چاپ شده است با عنوانِ: «چند کتابِ جدیدِ علمیِ چاپ شده در پاکستان»، از: دکتر عارف نوشاهی، صفحات: 220 تا 231.

مقاله‌نگار این کتاب‌ها را معرّفی کرده است:

1- «عین‌التّصوّف: پنجاب کے گیلانیہ قادریہ پر ایک اہم ماخذ»، تالیف: سیّد مجتبی گیلانی قادری لاهوری متخلّص به فضلی (وفات: 1123ق)، زبان: فارسی، چاپِ عکسی، ترتیب، تدوین، مقدمّه و تعلیقات: پیر محمّد طاهر حسین قادری، ترجمه به زبانِ اردو: کوثر عبّاس علوی- اویس عبدالله منگانوی، ناشر: کتاب‌خانة ابن کرم، خانقاهِ مَنگانی شریف، شهرستانِ جَنگ، ایالتِ پنجاب، پاکستان، سالِ: 2017.

عنوانِ کتاب به فارسی: «عین‌التّصوّف: یک منبعِ مهم از سلسلة گیلانیه قادریه در سرزمینِ پنجاب».

این کتاب در دو بخش است: بخشِ اوّل مقدمه، تعلیقات و ترجمة اردو- بخشِ دوم: چاپِ عکسیِ متنِ کتاب از رویِ نسخة موزة لاهور (شماره:MSS.431). پیش از این، پروفسور محمّد اقبال مجدّدی در مقاله‌ای به اردو این نسخه را معرّفی کرده بود: «تذکرة نادری از مشایخِ سرزمینِ پنجاب»، مجلّة فکر و نظر، اسلام‌آباد(پاکستان)، جلد 10، شماره 3، سال 1977.

2- «رسائلِ خواجه محمّد هاشم کِشمی»،  تالیف: خواجه محمّد هاشم کِشمی، زبان: فارسی، چاپِ عکسی، مقدمّه: پروفسور محمّد اقبال مُجدّدی، ناشر: امام ربّانی پَبلی‌کِیشِنز، لاهور، سال: 2017، صفحات: 208+ 12.

خواجه محمّد هاشم کِشمی (1000-1043ق)  خلیفة حضرت شیخ احمد سَرهندی بود. در این چاپِ عکسی این رسائل آمده است: حلیة رسول الله؛ طرق الوصول فی شریعة الرّسول؛ نَسمات القُدس من حدایق الانس (فقط مقدمّه)؛ رویدادِ تدوینِ مکتوباتِ امام ربّانی؛ مکتوباتِ خواجه محمّد هاشم کِشمی؛ رساله در احوالِ شیخ قاسم کرمینی؛ قدرالعالی فی اسرار خیر الّلیالی؛ گوهرنامه سرّ اسرارِ نام سیّدالانامی.

یک نسخة خطّی از رسائلِ خواجه کِشمی نزدِ پیر عبدالله جان مُجدّدی (کتاب‌خانة خیریّه، پیشاور، پاکستان) محفوظ است. دکتر عارف نوشاهی پیش از این دربارة نسخة مذکور، مقاله‌ای به زبانِ اردو در یکی از مجلّاتِ پاکستان نوشته بود: «برخی از رسایلِ یافت شدة محمّد هاشم کِشمی»، مجلّة فکر و نظر، اسلام‌آباد، ژوییه- سپتامبر 1993. بعدها همین مقاله در کتابِ «نقدِ عمر»، عارف نوشاهی، 2005 هم منتشر شد. لازم به ذکر است که پیش از این «رسالة حلیة رسول الله» از سویِ دکتر عارف نوشاهی تصحیح شده بود که در «جشن‌نامة استاد دکتر سیّد جعفر شهیدی» چاپ شده بود. (به اهتمام: علی اصغر محمّد خانی، انتشاراتِ طرحِ نو، تهران، 1374).

قابلِ توجّه پژوهشگرانِ تصحیحِ متون: بقیّة رسائل هنوز چاپ نشده است. به ویژه «نَسمات‌القدس» که ترجمة اردویِ آن چاپ شده است، امّا متنِ اصلیِ فارسی هنوز غیر مطبوعه است: «نَسمات‌القدس من حدائق الانس»، ترجمه به زبانِ اردو: سیّد محبوب حسین واسطی، سیال‌کوت، 1407ق.

3- «بهجة النظار فی براءة الابرار»، تالیف: مخدوم محمّد معین تَتَوی (1093-1161ق)، زبان: فارسی، چاپِ عکسی، به همراهِ مقدمّه و خلاصة ترجمه به زبانِ اردو از: پروفسور محمّد اقبال مُجدّدی، ناشر: امام ربّانی پَبلی‌کِیشنز، لاهور، صفحات: 318+40،  سال: 2017.

این کتاب به مناسبتِ «چهارصدمین سالِ وصالِ حضرت مُجدّد الف ثانی» منشر شده است. چاپِ عکسی از رویِ نسخة منحصر به فرد مملوکة حافظ محمّد هاشم جان مُجدّدی (ساکنِ تَندو سایین داد، ایالتِ سِند، پاکستان) صورت گرفته است.

4- «فضائل الباری فی مناقب حاجی دوست محمد قندهاری»،  تالیف: حاجی دوست محمّد قندهاری، زبان: فارسی، چاپِ عکسی، ناشر: امام ربّانی پَبلی‌کِیشنز، لاهور، سال: 2017، صفحات: 463+ 46.

حاجی دوست محمّد قندهاری (1216-1284ق) در موسی زئی از توابعِ منطقة دیرا اسماعیل خان (پاکستان) مدفون است. وی خلیفة شاه احمد سعید مُجدّدی دهلوی ثمّ مدنی (وفات: 1277ق) بوده است. ملفوظاتِ دوست محمّد از سویِ شیخ رحیم بخش- یکی از خلیفه‌هایش- گردآوری شده بود و شیخ معزّالدّین لونی کوهی آنها را تدوین داده بود. نسخة منحصر به فردی از این ملفوظات در خانقاهِ احمدیّه سعیدیّه موسی زئی وجود دارد.

شایانِ ذکر است در مناطقِ مرزیِ افغانستان و پاکستان دو خانقاهِ غندان (از توابعِ قندهار) و موسی زئی (از توابعِ دیرا اسماعیل خان) بیشتر پیروانِ سلسلة مُجدّدیّه ساکن می‌باشند. خانقاهِ احمدیّة سعیدیّه در موسی زئی همچنان برقرار است.

5- «ارمغانِ امام ربّانی۔ جلد هشتم»، تدوین: دکتر محمّد همایون عبّاس شمس، ناشر: امام ربّانی پبلی‌کیشنز، لاهور، سال: 2017، صفحات: 510.

این جلدِ «ارمغانِ امام ربّانی» دارای دو بخشِ ویژة رسائلِ فارسی است: «تحقیقاتِ محمّد اقبال مُجدّدی» (تاریخ‌پژوهِ عرفان در پاکستان) و «تحقیقاتِ محمّد همایون عبّاس» (استادِ گروهِ مطالعاتِ اسلامی، دانشگاهِ جی.سی، لاهور، پاکستان).

در بخشِ «تحقیقاتِ محمّد اقبال مُجدّدی» چاپِ عکسیِ این رسائلِ فارسی با مقدمّة ایشان به زبانِ اردو به چاپ رسیده است:

- «رساله در وحدت‌الوجود»- از: مولانا عبدالله لبیب سیال‌کوتی (وفات: 1094ق) بن مولانا عبدالحکیم سیال‌کوتی. چاپِ عکسی از رویِ نسخة مرحوم خلیل الرّحمن داودی، در لاهور.

- «کمالاتِ مظهریه»- از: شاه غلام علی دهلوی (1156-1240ق) در حالات و کمالاتِ میرزا مظهر جان جانان (1195ق). چاپِ عکسی از رویِ نسخة خانقاهِ مظهری در دهلی .

- «مجمع التّواریخ». از: حافظ غلام محی‌الدّین کُنجاهی (وفات: 1284ق) مشتمل بر قطعات و مادّه‌هایِ تاریخی مربوط به وقایعِ بزرگانِ دین و خانوادة محی‌الدین کُنجاهی. چاپِ عکسی از رویِ نسخة مملوکة پروفسور اقبال مُجدّدی در لاهور. شایان ذکر است که کُنجاه، قصبه‌ای معروف در شهرستانِ گجرات از ایالتِ پنجاب(پاکستان) می‌باشد. در دورة عالم‌گیر دو شاعرِ مشهورِ فارسی‌گو از این قصبه بوده‌اند: غنیمت کُنجاهی (مولّفِ «نیرنگِ عشق») و صداقتِ کُنجاهی (مولّفِ: «ثواقب‌المناقب»).

در بخشِ «تحقیقاتِ محمّد همایون عبّاس» چاپِ عکسیِ این رسائلِ فارسی با ترجمة ایشان به زبانِ اردو به چاپ رسیده است:

- رسالة صاحبیه – از: خواجه عبدالخالق غجدوانی. با مقدمّه و تصحیح: سعید نفیسی. این رساله، احوال، مقامات و ملفوظاتِ خواجه یوسف همدانی را شامل است.

6 - «اصداف الدُرَر»،  مولّف: ناشناس، زبان: فارسی، ناشر: مخدومه امیر جان لائبریری، نرالی، شهرستان راوَل پِندی، سال: 2017، صفحات: 136.

این کتاب منبعی دربارة سلسلة قلندریة سهرودیّه هند است که  واقعات و ملفوظاتِ سیّد نجم الدّین غوث الدّهر قلندر (وفات: 837ق) و خلیفة‌اش شیخ تاج الدّین را دربردارد. «اصداف الدّرَر» را یکی از مریدانِ شیخ تاج الدّین- که نامش معلوم نیست- در 804ق تالیف کرده بود. شجرة طریقتِ این دو شیخ از سیّد نورالدّین مبارک غزنوی میر دهلی شروع شده به شیخ شهاب‌الدّین سهروردی می‌رسد.

از «اصداف الدّرَر» دو نسخة خطّی یافته شده است. هر دو نسخه متاخّر هستند (مکتوبة 1182ق و 1357ق). نسخة دوّم از رویِ اوّلی نوشته شده است. «اصداف الدّرَر» از سویِ دو مصحّح: حسن نواز شاه (پاکستانی) و زین الحیدر علوی (هندوستانی) تصحیح و با مقدمّه و تعلیقات منتشر شده است.

 فایل مجله را از اینجا  دانلود کنید.

تهیه و تنظیم: لیلی عبدی خجسته

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

356 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
75
12143
42475
42475
14687934