کد مطلب : 7378
06 دی 1399 - 16:36
تعداد بازدید : 51 بار
اخبار » اخبار وسط

«کتاب خانه و مرکز پژوهشی حضرت پیر محمد شاه» در شهر احمد آباد، گُجرات، هندوستان قرار دارد. از قدیمی ترین کتاب خانه های هندوستان است که نسخه های خطی نفیس و مهمی به زبان هایِ: عربی، فارسی، اردو، سِندی و ترکی است.

پروفسور محی الدین بمبئی والا بیش از 30 سال است که مدیریت این کتاب خانه را برعهده دارد. پروفسور دکتر وجیه الدین مدیر پیشین گروه و استاد بازنشسته فارسی ِ«دانشگاه مَهاراجا سایاجی»، بَرودا، گُجرات، هندوستان هستند. ایشان اطلاع دادند که جلد دوازدهم فهرست نسخه های خطی این کتاب خانه منتشر شده است.

جناب دکتر با لطف رسانی بیشتر مشخصات فهرست های منتشر شده پیشین را هم برای «بساتین» مرحمت فرمودند. با سپاس فراوان از ایشان. عطاهای الهی روزیشان باد. آمین.

 

1.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد اول از شماره 1 تا 566»، سالِ چاپ: 1992.

 

2.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد دوم از شماره 567 تا 800»، سالِ چاپ: 1993.

 

3.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد سوم از 801 تا 1083- همراه با ضمیمه Z 1- Z 39، سالِ چاپ: 1994.

 

4.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد چهارم از شماره 1084 تا 1300 همراه با ضمیمه از Z 40- Z 118»، سالِ چاپ: 1994.

* «نمایه عنوانِ فهرست نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو- جلد اول تا چهارم»، سالِ چاپ: 2003

 

5.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد پنجم از شماره 1301 تا 1600»، سالِ چاپ: 1995.

 

6.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد ششم از شماره 1601 تا 2000». سالِ چاپ: 1999.

 

7.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد هفتم از شماره 2001 تا 2186». سالِ چاپ: 2003-2004.

 

8.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد هشتم از شماره 2187 تا 2315».  سالِ چاپ: 2005-2006.

9.      «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد نهم از شماره 2316 تا 2401»، سالِ چاپ:2006-2007.

 

10. «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد دهم از شماره 2402 تا 2495»، سالِ چاپ: 2009-2010.

 

11. «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد یازدهم از شماره 2496 تا 2645»، سالِ چاپ: 2015.

 

12. «فهرست توضیحیِ نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو در کتاب خانه حضرت پیر محمد شاه درگاه شریف، جلد دوازدهم از شماره 2646 تا 2806»، سالِ چاپ: 2018.

 

پی نوشت

برخی از شماره های این فهرست ها در سایت ریخته به طور آنلاین قابل مطالعه است. نگاه کنید به: دسترسیِ آن‌لاین به فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ چاپ شده در هندوستان و پاکستان بارگذاری شده در سایتِ ریخته (بخشِ سوم) (در همین پایگاه خبری نسخ خطی بساتین)

 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن