کد مطلب : 7593
18 مهر 1400 - 10:20
تعداد بازدید : 3323 بار
اخبار » مقالات
پرینت

بخش فارسی «دانشگاه دهلی» دهلی، هندوستان مجله ای به زبان فارسی به نام «مجله تحقیقات فارسی» به صورت سالنامه ازچهل سال پیش منتشر می‌ کند. محققان هندوستانی و بین المللی مقاله هایشان در موضوعاتِ نسخه خطی، متون کهن فارسی، ادبیات و تاریخ معاصر فارسی، در این مجله منتشر می شود. زنده یادها: پروفسور نورالحسن انصاری، پروفسور سید مقبول احمد، پروفسور محمد اسلم خان و پروفسور نرگس جهان از مدیران ارجمند این مجله گرانقدر    بوده اند.

«مجله تحقیقات فارسی» از سوی گروه فارسی «دانشگاه دهلی»، دهلی، هندوستان منتشر می شود. خانم دکتر مهتاب جهان از استادان این گروه  هستند که در مورد ایشان نگاه کنید به مقاله با عنوان تصحیح و انتشار «فراست نامه» در هندوستان در همین پایگاه خبری نسخ خطی «بساتین».  

خانم دکتر مهتاب جهان لطف رسانی نموده فهرست مقاله هایِ شماره های یکم تا  شماره سالِ  2020  این مجله را تهیه کرده اند و به صورت پی دی اف برای بساتین مرحمت فرموده اند. جزاهایِ الهی روزیشان باد. آمین.

از اینجا دانلود کنید: Persian_Research_Journal_11-9-21.pdf