کد مطلب : 5208
22 مرداد 1396 - 08:47
تعداد بازدید : 3112 بار
اخبار » گزارش

پديده قاچاق اسناد و ميراث مستند نزد بسياري از كشورها و دولتهای جهاني، به عبارتي سازمانهاي بين المللي همچون يونسكو، به محل نگراني تبديل شده است. ضعف برخي كشورها به دليل جنگهاي متمادي و تهاجمات و تخاصمات گروههاي تروريستي كه عمدتا در منطقه جنوب شرق آسيا است، بر اين نگرانيها افزوده تا بدانجا كه دستگاههاي متولي اين امر در سرتاسر جهان بيش از پيش به اين عامل مخاطره آميز فرهنگ و هويت ملتها از طريق برگزاري نشست هاي سالانه و جلسات مختلف توجه خاصي اهتمام ورزيده اند. بخشي از محرمانه ترين مذاكرات و گفتگوها در اجلاس جهاني شوراي اسناد كه رؤساي دستگاههاي اسنادي كل جهان در آن حضور مي‌يابند در زمينه مسائل مربوط به قاچاق اسناد و بحرانهاي اسنادي است. در متن حاضر ملاحظه خواهيد کرد كه ميراث مستند به چه موادي اطلاق مي‌يابد و در راستاي حفظ اين ميراث مستند از ظرفيت چه دستگاههايي ميتوان بهرهمند شد. كشور مكزيك از جمله كشورهايي است كه با حضور فعال خود نگراني خود را از اين موضوع ابراز داشته و در قالب انجمن اسنادي كشورهاي حوزه آمريكاي لاتين موارد مربوط را مطرح ساخته است. متن حاضر اهم موارد مطروح توسط نمايندگي مكزيك نزد يونسكو در پاريس است كه در خصوص «مبارزه با قاچاق ميراث مستند» ارائه ميشود.

این مقاله ترجمه ای از هادی تقی پور اردشیری است که در شماره 7 فصلنامه آرشیو ملی منتشر شده است.

دریافت مقاله