کد مطلب : 6813
25 خرداد 1398 - 08:22
تعداد بازدید : 335 بار
اخبار » گزارش

«کتاب‌خانه رضا رامپور» در هندوستان مجلّه‌ای به نامِ «جَرنَل» منتشر می‌کند که بیشترِ مقالاتِ آن به موضوعِ تراثیاتِ زبان‌هایِ اردو، فارسی و عربی می‌پردازد. تقریباً در هر شماره میراثِ سرزمین رامپور یا نسخه‌خطّیِ موجود در کتاب‌خانه رضا رامپور مقاله‌ای چاپ می‌شود. تصویر نسخه‌خطیِ مصوّری از خودِ کتاب‌خانه، زینت‌بخشِ سرورقِ هر شماره مجله است. در زیر، فهرستِ مقالاتِ تراثیِ «جَرنَل» به ترتیبِ نامِ مقاله‌نویسان، از شماره 1 (سالِ: 1989) تا شماره 30 (سالِ: 2016) آمده است: (بخشِ اوّل) (بخشِ دوم) 

- «تاریخِ شاهیه نیشاپوریه؛ منبعیِ ناشناخته از تاریخِ سرزمینِ اَوَد، مولف: قاسم علی نیشاپوری»(در این کتاب اوضاعِ سرزمینِ اَوَد از سالِ 1873 تا 1842 نوشته شده است) // مقاله‌نویس: شاه عبدالسلام، شماره 3.

- «معرّفیِ دیوانِ نوّاب محبّت خان محبّت» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 4-5.

- «معرّفیِ کتاب‌خانه عمومیِ امیرالدّوله در شهرِ لَکنو» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 6-7.

- «کتاب‌خانه‌هایِ منطقه اَوَد در گذشته و حال» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 8-9.

- «نوّاب وزیر علی خان وزیری» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 10-11.

- «نوّاب وزیر علی خان وزیری؛ نخستین مجاهدِ آزادیِ از حاکمانِ سرزمینِ اَوَد» // مقاله‌نویس: شاه عبدالسّلام، شماره 14-15.

- «جامعه و فرهنگِ هندوستان در فسانه آزاد؛ مطالعه زبان‌شناسی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 28.

- «تاثیرِ تصوّف بر جامعه هندوستان» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 2.

- «ذکرِ عطّار در مجالسِ مشایخِ هندوستان» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 3.

- «تالیفاتِ فارسیِ فرزندانِ حافظ رحمت خان» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 4-5.

- «مولانا غلام جیلانی رفعت: شاعری معروف در روهیل کَند» (آثارش: دیوانِ فارسی؛ غزال رعنا؛ هشت خُلد؛ دُر منظوم؛ جَنگ‌نامه دوجورا)// مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 6-7.

- «مراة الاشباه سلاطینِ آسمان جاه و خلاصه به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 8-9.

- «برخی مسائلِ نسخه‌هایِ خطّیِ شرقی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 12-13.

- «اهمیّتِ خط در نسخه‌شناسی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 18-19.

- «مسائل و راه‌حل‌هایِ تصحیحِ متونِ قدیمِ فارسی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 20-21.

- «هندوستان در قرنِ هجدم میلادی؛ مطالعه مراة الاحوال- سفرنامه آقا احمد بن محمّد علی بهبهانی» // مقاله‌نویس: شریف حسین قاسمی، شماره 24-25.

- «طوطی‌نامه؛ مرقّعی از جامعه هندوستان دوره میانی» // مقاله‌نویس: شعیب اعظمی، شماره 3.

- «جَنگ‌نامه- مولف: خلیفه معظّم عبّاسی» // مقاله‌نویس: شعیب اعظمی، شماره 8-9.

- «تاثیرِ صوفیان مسلمان و هندو بر جامعه هندوستان» // مقاله‌نویس: شعیب اعظمی، شماره 10-11.

- «معرّفیِ کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: محمّد حسین خان شفا، شماره 1.

- «تاثیرِ عربی بر زبانِ اردو از نظرِ ساختاری» // مقاله‌نویس: شفیع شیخ، شماره 2.

- «اصولِ تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ عربی» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 20-21.

- «نگاهی به سبکِ شعریِ شاعرانِ رامپور از 1774 تا 1857» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 2.

- «موسیقی در رامپور؛ منطقه سَهسوان» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 4-5.

- «ادبیاتِ دینیِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 6-7.

- «مصحفیِ تذکره‌نویس» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 8-9.

- «تاثیرِ صوفیان و درویش‌هایِ جنبشِ بَکتی در هندوستان» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 12-13.

- «بررسیِ اشعارِ منسوب به میر تقی میر» // مقاله‌نویس: شبّیر علی خان شکیب، شماره 12-13.

- «تاثیر نغمه‌هایِ محلّیِ پشتو لوبه بر قالبِ شعریِ چهار بیت» // مقاله‌نویس: شکیل جهانگیری، شماره 16-17.

- «کارنامه رامپور؛ مولف: نظام‌الدّین حسین نظامی بَدایونی، سالِ چاپ: 1919، صفحات: 52، چاپخانه: نظامی پریس، شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 2.

- «مورّخ بَدایون: محمّد رضی‌الدّین بسمل» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 8-9.

- «آثارِ تاریخیِ دوره هندِ اسلامی در شهرِ بَدایون» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 10-11.

- «تذکره شمیمِ سخن؛ مولف: مولوی عبدالحی صفا بَدایونی» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 12-13.

- «نقشِ رامپور در وفیات‌نگاری؛ دفترِ وفیات؛ تاریخِ لطیف؛ وفیاتِ مشاهیرِ اردو بخشِ اوّل» // مقاله‌نویس: شمس بَدایونی، شماره 14-15.

- «گسترشِ علم و ادب در دوره حافظ رحمت خان» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 6-7.

- «جامع‌الازهر؛ دانشگاهِ اسلامی با قدمتِ هزار ساله در بینِ جهانِ اسلام» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 10-11.

- «بررسیِ ترجمه‌هایِ قرآن مجید به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 20-21.

- «شیخ احمد شروانی یمانی؛ نماینده فرهنگِ عرب در هندوستان» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 22-23.

- «هندوستان در سفرنامه‌هایِ قدیمِ عربی» // مقاله‌نویس: شمس تبریز خان، شماره 24-25.

- «استادِ سخن؛ محشر عنایتی» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 14-15.

- «کتاب‌خانه رضا رامپور؛ کتاب‌خانه‌ای عظیم برایِ علومِ شرقی» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 18-19.

- «سفرنامه ابن بطوطه و هندوستان دوره میانی» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 24-25.

- «فرهنگِ هندوستان و زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: شهزاد انجُم، شماره 26-27.

- «اهمّیتِ خط و خطاطی در نسخه‌شناسی و شناختِ رسم‌الخطِ عربی و دوره‌هایِ مختلفِ آن» // مقاله‌نویس: صلاح‌الدّین قمر، شماره 18-19.

- «کتاب‌خانه دارالمصنّفین در شهرِ اَعظَم‌گَر، هندوستان» // مقاله‌نویس: ضیاءالدّین اصلاحی، شماره 12-13.

- «مولانا امتیاز علی خان عرشی، محقق و متخصّص در شناختِ مرزا اسدالله غالب دهلوی// مقاله‌نویس: مقاله‌نویس: ضیاءالدّین اصلاحی، شماره 14-15.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ دوره نبوی و لزومِ نگهداریِ آنها و نتایجِ ناگوارِ عدمِ اهتمامِ آنها» // مقاله‌نویس: مقاله‌نویس: ضیاءالدّین اصلاحی، شماره 18-19.

- «مسائل و راه‌کارهایِ تصحیحِ متن» // مقاله‌نویس: طارق حسین، شماره 20-21.

- «بحرالفصاحت، مولف: نجم‌الغنی خان رامپوری» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 6-7.

- «مکاتیبِ مرزا اسدالله غالب؛ به تصحیحِ امتیاز علی عرشی- راهنمایی برایِ تدوینِ نامه‌هایِ غالب» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 14-15.

- «چند نسخه‌خطّی از یک تفسیرِ مهمِ عربی؛ انوارالفرقان- ازهار القرآن- مولف: شیح غلام نقشبندی» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 18-19.

- «دیوانِ اردویِ مرزا غالب دهلوی- بررسیِ شرحِ دیوان از طباطبایی» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 20-21.

- «واژگانِ هندوستانی در زبانِ عربی؛ با مطالعه معرّباتِ رشیدی» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 22-23.

- «تاریخ و فرهنگ در سفرنامه نوّاب محمّد مصطفی خان شیفته» // مقاله‌نویس: ظل هما، شماره 6-7.

- «فریاد داغ؛ مثنوی یادگاری درباره رامپور از مرزا داغ دهلوی» // مقاله‌نویس: ظهیرالدّین مَلِک، شماره 8-9.

- «وقایع عبدالقادر خانی؛ اوضاعِ اجتماعی و علمیِ شهرهایِ رامپور و مُرادآباد در قرنِ نوزدهم میلادی»(وقایعِ عبدالقادر خانی، اثری به فارسی از مولوی عبدالقادر خان رامپوری) // مقاله‌نویس: ظهیر رحمتی، شماره 4-5.

- «تاثیرِ صوفیان بر مذهبِ مردمِ هندوستان» // مقاله‌نویس: ظهیر علی صدّیقی، شماره 2.

- «گنجِ غرائب؛ نسخه‌خطّی نادر (مولف: میر مهدی حسین مجروح)» // مقاله‌نویس: ظهیر علی صدّیقی، شماره 18-19.

- «یک روبکار در سرزمینِ رامپور (ترجمه و تصحیح آن)» [روبکار: حکمی که در دادگاه یا در حضورِ حاکم صادر می‌شود]// مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 20-21.

- «روابطِ هندوستان و اعراب در طولِ تاریخ» // مقاله‌نویس: ظفر احمد صدّیقی، شماره 22-23.

- «عمارت‌هایِ دهلی در زمانِ ابن بطوطه» // مقاله‌نویس: ظهیر احمد صدّیقی، شماره 24-25.

- «گنجِ غرائب؛ حکایتِ عشق‌انگیز و محبّتِ ولوله‌خیز (مولف: میر مهدی مجروح)» // مقاله‌نویس: ظهیر احمد صدّیقی، شماره 28.

- «وقایع‌نگاریِ یک خانواده علمیِ بِلگرامی در سرزمینِ سِند در دوره کَلهورا» // مقاله‌نویس: عارف‌ نوشاهی، شماره 4-5.

- «روزنامه‌ها و نشریه‌هایِ اردو زبانِ سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: عاصم راجا، شماره 14-15.

- «نقشِ پَنچ تَنتَرِ عربی در گسترشِ فرهنگ و تمدّنِ هندوستان» // مقاله‌نویس: عایشه رئیس، شماره 26-27.

- «ذهنِ منتقدانه علامه شبلی؛ با تکیه بر فرهنگ» // مقاله‌نویس: عبدالحق، شماره 16-17.

- «تاریخچه روابطِ هندوستان و اعراب» // مقاله‌نویس: عبدالسّلام عاصم، شماره 22-23.

- «افضلی و افضل اله‌آبادی؛ شاعر و نویسنده معروفِ فارسی» // مقاله‌نویس: عبدالقادر جعفری، شماره 12-13.

---------------------------------------------------------------

پی‌نوشت:                                 

[*] دراینجا، با توجّه به موضوعِ «پایگاهِ خبریِ نسخ‌خطّیِ بساتین»، فقط مقاله‌هایِ تراثیِ «جَرنَل» آورده شده است و مقالاتی که دربارة ادبیاتِ معاصر اردو ، فارسی یا عربی هستند، آورده نشده است. البّته در بخشِ پایانیِ این فهرست که در روزهایِ آتی در همین سایت خواهد آمد، نمایه تمامِ مقالاتِ «جَرنَل» به همراهِ عنوانِ اردو به صورتِ جدول‌بندی آورده خواهد شد.

با سپاس از خانم ساجده شیروانی، فهرست‌نویسِ محترم کتاب‌خانه رضا رامپور، هندوستان.

بابتِ ارسالِ تصویرها، تشکر از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

52 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
957
1499
10217
56188
16793710