کد مطلب : 6822
28 خرداد 1398 - 09:55
تعداد بازدید : 356 بار
اخبار » گزارش

«کتاب‌خانه رضا رامپور» در هندوستان مجلّه‌ای به نامِ «جَرنَل» منتشر می‌کند که بیشترِ مقالاتِ آن به موضوعِ تراثیاتِ زبان‌هایِ اردو، فارسی و عربی می‌پردازد. تقریباً در هر شماره میراثِ سرزمین رامپور یا نسخه‌خطّیِ موجود در کتاب‌خانه رضا رامپور مقاله‌ای چاپ می‌شود. تصویر نسخه‌خطیِ مصوّری از خودِ کتاب‌خانه، زینت‌بخشِ سرورقِ هر شماره مجله است. در زیر، فهرستِ مقالاتِ تراثیِ «جَرنَل» به ترتیبِ نامِ مقاله‌نویسان، از شماره 1 (سالِ: 1989) تا شماره 30 (سالِ: 2016) آمده است:  (بخشِ اوّل) (بخشِ دوم) (بخشِ سوم)

 - «اهمیّتِ ترقیمه‌، یادداشت، مُهر، عرض‌دیده و غیره در نسخه‌خطّی؛ با تکیّه بر نسخه‌خطّیِ مراة آفتاب» // مقاله‌نویس: عبدالمُعیدخان، شماره 18-19.

- «توزک جهانگیری؛ منبعی مهم به فارسی درباره فتحِ قلعه کانگرا» // مقاله‌نویس: عراق رضا زیدی، شماره 28.

- «عظمت و اهمیّتِ هندوستان نزدِ اعراب» // مقاله‌نویس: عرفان احمد نَدوی، شماره 22-23.

- «غازی‌الدّین حیدر- شاهِ سرزمینِ اَوَد- در سفرنامه المناقب الحیدریة (مولف: شیخ احمد شیروانی یمانی)» // مقاله‌نویس: عرفان احمد نَدوی، شماره 24-25.

- «المناقب الحیدریة؛ منبعِ مهمی درباره غازی الدّین حیدر شاهِ سرزمینِ اَوَد» (مولف: شیخ احمد شیروانی یمانی) // مقاله‌نویس: عرفان احمد نَدوی، شماره 28.

- «روهیلا سَردار حافظ رحمت خان و تاریخِ افغانی (نامِ اصلیِ کتاب: منتخب تاریخِ افغانی، مولف: شیخ عبدالله جهان آبادی پیلی بَیتی، سالِ تالیف: 1259 هجری)» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 4-5.

- «تاثیرِ تصوّف بر جنبشِ بَکتی در هندوستان» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 10-11.

- «کتاب‌خانه سعیدیه در منطقه پیلی بیتِ هندوستان» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 12-13.

- «مولوی سیّد منصور علی منصور رامپوری» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 16-17.

- «ضرورتِ علاقه‌ مردم به نگهداری از نسخه‌‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: عرفان علی عَلیگ، شماره 18-19.

- «بررسیِ نسخه‌خطّیِ دیوان بیمار» // مقاله‌نویس: عصمت پروین، شماره 14-15.

- «سفرنامه برنیر؛ منبعِ مهمی برایِ شناختِ هندوستان قرنِ هفدهم- برنیر سیّاحِ فرانسوی بود که در 1685 به شهرِ سورَت در هندوستان آمد» // مقاله‌نویس: علاوالدّین خان، شماره 24-25.

- «اهمّیتِ تاریخیِ ملفوظاتِ شاه رکن‌الدّین» // مقاله‌نویس: علاوالدّین خان، شماره 30.

- «سنّت و حقیقت؛ فرهنگِ مشترک» // مقاله‌نویس: علی احمد فاطمی، شماره 26-27.

- «تاریخِ حقّی؛ تاریخی نادر و چاپ نشده از دوره اکبرشاه در هندوستان» (مولف: عبدالحق محدّث دهلوی) // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 4-5.

- «مفتی محمّد سعدالله مرادآبادی ثم رامپوری؛ ستاره درخشان آسمان روهیل کَند» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 6-7.

- «ملّا عبدالقادر بَدایونی و منتخب‌التّواریخ» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 10-11.

- «مولانا امتیاز علی خان عرشی و تصحیحِ شاهکارش: تاریخ اکبری» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 20-21.

- «نسخه‌خطّی زادة المتّقین؛ درباره روابطِ هند و اعراب» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 22-23.

- «خودنوشتِ محمّد صادق؛ اهمّیتِ تاریخی و ادبیِ صبحِ صادق» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 24-25.

- «ذائقه سفره شاه‌جهانی؛ از نسخه‌خطیِ موزه و کتاب‌خانه سالار جنگ استفاده شده است که در آن دستور پختن اطعمه آمده است» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 28.

- «سُرورالصّدور و نورالبُدور؛ ملفوظِ حضرت صوفی حمیدالدّین ناگوری» // مقاله‌نویس: علیم اشرف خان، شماره 30.

- «یک ترجمه و یک مترجم؛ درباره فیتز جرالد و ترجمه رباعیاتِ خیّام از انگلیسی به فارسی» // مقاله‌نویس: عمادالحسن آزاد فاروقی، شماره 20-21.

- «عبیدزاکانی؛ نسخه‌هایِ خطّیِ موش و گربه در کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: عمر کمال‌الدّین کاکوروی، شماره 5-4.

- «دو ترجمه منظوم از رباعیاتِ فارسی به زبانِ اردو: (1) آیینه ایّام؛ ترجمه منظوم رباعیاتِ خیّام به زبانِ اردو- (2) نشانِ سرحد؛ ترجمه منظوم رباعیاتِ شهید سرمد به زبانِ اردو- مترجم: پروفسور محمّد عبدالحی فائز» // مقاله‌نویس: عمر کمال‌الدّین کاکوروی، شماره 20-21.

- «زندگی و ملفوظاتِ حضرت شاه بلاقی صاحب (1635-1726م)» // مقاله‌نویس: غزاله بی، شماره 30.

- «شخصیّتی گمشده در دنیایِ چاپ: مدیر یا مصحّح» // مقاله‌نویس: غضنفر، شماره 20-21.

- «اخبار الجمال؛ منبعی قدیمی درباره تاریخِ عَلیگَر» // مقاله‌نویس: غلام یحیی انجُم، شماره 1.

- «اشعارِ آنکاره‌ای؛ شعرهایی که منسوب به آنکار هستند و در یونانِ قرنِ ششم پیش از مسیح، در شهرِ تیوس رواج داشت» // مقاله‌نویس: فائزه فرمان، شماره 16-17.

- «شخصیّت و شعرِ بیدل» // مقاله‌نویس: فخر عالَم، شماره 12-13.

- «سیرالمتاخّرین؛ آخرین تاریخِ نوشته شده به فارسی در هندوستان (مولف: سیّد غلام حسین)» // مقاله‌نویس: فخر عالَم، شماره 16-17.

- «نینی پَرَکاش؛ بلدیو شاعرِ هندوستانی کریمایِ شیخ سعدی را به هندی ترجمه کرده است و این کتاب، در مجموعه لوهارو در کتاب‌خانه رضا رامپور است» // مقاله‌نویس: فرح، شماره 8-9.

- «لکَنو در قرنِ هیجدهم میلادی؛ با مطالعه شعرهایِ موهَن لعل انیس» // مقاله‌نویس: فرحینه، شماره 28.

- «اهمیّتِ ادبی و تاریخیِ ملفوظاتِ بنده‌نواز؛ جوامع الکلم نامِ ملفوظاتِ سیّد محمّد الحسینی المعروف به بنده‌نواز گیسودراز است که فرزندش – سیّد محمّد اکبر حسینی- آن را گردآوری کرده بود» // مقاله‌نویس: فرحینه، شماره 30.

- «دارالسّرورِ بُرهان‌پور» // مقاله‌نویس: فرید بُرهان‌پوری، شماره 1.

- «ثمرة الفلاسفة؛ نسخه‌خطّیِ مهمی از دوره اکبرشاه؛ مولف: عبدالسّتار بن قاسم» // مقاله‌نویس: فیضان احمد اعظمی، شماره 28.

- «مراة الاسرار؛ نسخه‌خطّیِ مهمی از دوره شاه جهان» // مقاله‌نویس: فیضان احمد اعظمی، شماره 30.

- «نقد در نزدِ عبدالقادر جُرجانی» // مقاله‌نویس: فیضان الله فاروقی، شماره 14-15.

- «زبدة التّفاسیر للنقد ماء المشاهیر» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 2.

- «نقشِ رامپور در گسترشِ علم‌التّفسیر» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 2.

- «توحید و شَری مَد بَگوَت گیتا» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 3.

- «منشآتِ عزّت؛ نسخه‌خطّیِ نادری به فارسی در کتاب‌خانه رضا رامپور» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 8-9.

- «نقشِ نّوابینِ رامپور در گسترشِ زبان و ادبیاتِ اردو» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 14-15.

- «کتاب‌خانه‌ها؛ مرکزِ نگهداشتِ نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 18-19.

- «زندگی و ملفوظاتِ دو شخصیّت برجسته در شهرِ بَدایون؛ (1)خواجه حسن شیخ شاهی موی تاب- (2) خواجه بدرالدّین ابوبکر موی تاب» // مقاله‌نویس: عبدالهادی کاوش، شماره 30.

- «احوالِ ممتاز محل تاج محل؛ این نسخه‌خطّی در سالِ 1879 نوشته شده است. نسخه‌ای از آن در کتاب‌خانه ذاکر حسین در جامعه ملّیه اسلامیه شهرِ دهلی نگهداری می‌شود که نامِ مولف ندارد» // مقاله‌نویس: کلیم اصغر، شماره 28.

- «نگاهی به ملفوظاتِ صوفیان در کتابِ: اسرارِ کشفیه صوفیه» // مقاله‌نویس: کلیم اصغر، شماره 30.

- «نسخه‌شناسی( و بحثی درباره یک نسخه‌خطّیِ از مرزا غالب دهلوی)» // مقاله‌نویس: کمال احمد صدّیقی، شماره 18-19.

- «دکتر اِشپرنگر؛ محققِ زبان و ادبِ اردو» // مقاله‌نویس: گَیان چَند جین، شماره 2.

- «بررسیِ تاریخِ ادبِ اردو، جلد اوّل- تالیف: عبدالقیّوم» // مقاله‌نویس: گَیان چَند جین، شماره 3.

- «استنادِ نهج البلاغة؛ تالیفیِ ارزشمند از مولانا امتیاز علی خان عرشی» // مقاله‌نویس: ماجد علی خان، شماره 2.

- «تصوّف و اثراتِ آن بر جامعه هندوستان» // مقاله‌نویس: ماجد علی خان، شماره 2.

- «شهاب‌الدّین مُحمّره؛ شاعری فارسی در قرنِ هفتم هجری» // مقاله‌نویس: ماریا بلقیس، شماره 8-9.

- «تذکره حسینی، مولف: میر دوست حسین تخلّص حسینی سَنبَلی» // مقاله‌نویس: ماریا بلقیس، شماره 10-11.

- «حقایقِ هندی؛ منبعِ مهمی از فرهنگ و تمدّنِ هندوستانِ دوره میانی- مولف: میر عبدالواحد بِلگرامی- اثری به فارسی درباره تصوّف، موسیقی و فرهنگِ هند» // مقاله‌نویس: محمّد احتشام‌الدّین، شماره 28.

- «دوره محمّد شاه با مطالعه خودنوشتِ شیخ علی حزین» // مقاله‌نویس: محمّد ارشاد نَدوی نوگاوی، شماره 28.

- «الهند کَمَا رَاَیتَهُ؛ سفرنامه ادیبِ مصری: فتح الله انطاکی و مدیرِ نشریه العِمران» (وی در 1932 به دعوتِ مَهاراجا پَتیالا به هندوستان آمده بود) // مقاله‌نویس: محمّد ارشاد نَدوی نوگاوی، شماره 28.

- «تعلیمات و اثراتِ حضرت بدیع‌الدّین شاه مَدار» // مقاله‌نویس: محمّد ارشاد نَدوی نوگاوی، شماره 30.

- «هندوستان در کتابِ تحقیق ماللهندِ البیرونی» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 24-25.

- «تاریخِ ادبِ رثایی در هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 28.

- «ملفوظاتِ حیدر علی قلندر؛ منبعی برایِ مطالعه تاریخ و فرهنگ» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 30.

- «جستجویِ هندوستان در کتابِ تاریخِ مسعودی (مروج الذّهب و معادن الجواهر کتابی به عربی است تالیفِ ابوالحسن بن حسین بن علی المسعودی. کتابی در چهار جلد که به نامِ تاریخِ مسعودی معروف است» // مقاله‌نویس: محمّد ارشد رضوی، شماره 28.

- «ملفوظ الصفر؛ تذکره‌ای از مجالسِ علم و معانیِ حضرت شرف‌الدّین یَحیی مَنیَری» // مقاله‌نویس: محمّد اسحاق، شماره 30.

- «تواریخِ عجیبه؛ سیّد محمّد جمال‌الدّین صاحب» // مقاله‌نویس: محمّد اطهر مسعود خان، شماره 30.

- «رامائنِ مسیح؛ مرقّعی از فرهنگ و تمدّنِ هندوستان» (سعدالله مسیح پانی‌پَتی این مثنوی را سروده است که در 1893 از شهرِ لَکنو منتشر شد) // مقاله‌نویس: محمّد اقبال، شماره 26-27.

---------------------------------------------------------------

پی‌نوشت:                                 

[*] دراینجا، با توجّه به موضوعِ «پایگاهِ خبریِ نسخ‌خطّیِ بساتین»، فقط مقاله‌هایِ تراثیِ «جَرنَل» آورده شده است و مقالاتی که دربارة ادبیاتِ معاصر اردو ، فارسی یا عربی هستند، آورده نشده است. البّته در بخشِ پایانیِ این فهرست که در روزهایِ آتی در همین سایت خواهد آمد، نمایه تمامِ مقالاتِ «جَرنَل» به همراهِ عنوانِ اردو به صورتِ جدول‌بندی آورده خواهد شد.

با سپاسِ فراوان از خانم ساجده شیروانی، فهرست‌نویسِ محترم کتاب‌خانه رضا رامپور، هندوستان.

بابتِ ارسالِ تصویرها، تشکرِ ویژه از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

36 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
454
1733
5922
44543
16722742