کد مطلب : 6835
04 تیر 1398 - 14:24
تعداد بازدید : 331 بار
اخبار » گزارش

«کتاب‌خانه رضا رامپور» در هندوستان مجلّه‌ای به نامِ «جَرنَل» منتشر می‌کند که بیشترِ مقالاتِ آن به موضوعِ تراثیاتِ زبان‌هایِ اردو، فارسی و عربی می‌پردازد. تقریباً در هر شماره میراثِ سرزمین رامپور یا نسخه‌خطّیِ موجود در کتاب‌خانه رضا رامپور مقاله‌ای چاپ می‌شود. تصویر نسخه‌خطیِ مصوّری از خودِ کتاب‌خانه، زینت‌بخشِ سرورقِ هر شماره مجله است. در زیر، فهرستِ مقالاتِ تراثیِ «جَرنَل» به ترتیبِ نامِ مقاله‌نویسان، از شماره 1 (سالِ: 1989) تا شماره 30 (سالِ: 2016) آمده است:(بخشِ اوّل) (بخشِ دوم) (بخشِ سوم) (بخش چهارم)

 - «بازتابِ فرهنگیِ زبان و ادبیاتِ صوفیانه؛ با مطالعه آثارِ ادبیِ مرزا مظهر جان جانان» // مقاله‌نویس: محمّد اَکرم، شماره 26-27.

- «اهمّیتِ تاریخیِ نسخه‌هایِ خطّی: چالش‌ها و راه‌کارها» // مقاله‌نویس: محمّد انصارالحق، شماره 18-19.

- «گلزارِ ابراهیم؛ منبعِ مهمی برایِ تاریخ، فرهنگ و تمدّنِ هندوستان دوره میانی» (این تذکره را محمّد غوثی شطّاری تالیف کرده است که شاملِ شرحِ حال 775 تن از علما و مشایخ است) // مقاله‌نویس: محمّد تعظیم، شماره 28.

- «تحفة المجالس؛ منبعِ مهمی برایِ هندوستانِ دوره میانی» // مقاله‌نویس: محمّد تظعیم، شماره 30.

- «تاریخِ سرزمینِ اَوَد؛ تالیف: کمال‌الدّین حیدر» // مقاله‌نویس: محمّد تقی علی عابدی، شماره 28.

- «ای وطن به کوچه‌هایِ تو قربان؛ شهرهایِ منطقه روهیل کَند به ویژه مُراد آباد» (بخشِ اولِ مقاله) // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 6-7.

- «ای وطن به کوچه‌هایِ تو قربان؛ شهرهایِ منطقه روهیل کَند به ویژه مُراد آباد» (بخشِ دوم و پایانیِ مقاله) // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 8-9.

- «بررسیِ حمد و مناجات در شعرِ عربی» // مقاله‌نویس: محمّد راشد نَدوی، شماره 3.

- «شاعرانِ ریختی‌گوی در رامپور: جان‌صاحب؛ مهمان؛ خانم؛ جان‌محشر؛ آشفته؛ بی‌چین» // مقاله‌نویس: محمّد زُبیر، شماره 16-17.

- «تذکره طورِ کلیم؛ معرّفی نسخه‌خطّیِ از آن در کتاب‌خانه رضا رامپور» (مولفِ تذکره: عتیق‌الرّحمان خان کلیم است. تذکره به فارسی و شاملِ شرحِ حالِ 168 ادیب و شاعر است) // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 1.

- «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّی کتاب‌خانه رضا رامپور به زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 2.

- «منابعیِ تازه درباره زندگی‌ امیر مینایی (شاعرِ کلاسیکِ ادبیاتِ اردو)» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 3.

- «نشریاتِ منطقه روهیل کَند در قرنِ نوزدهم میلادی» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 4-5.

- «تذکره‌نویسی در سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 14-15.

- «نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه فُرقانیه در رامپور» // مقاله‌نویس: محمّد شعائرالله خان، شماره 18-19.

- «کتاب‌خانه مولانا آزاد در دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 2.

- «نقشِ سرزمینِ رامپور در گسترشِ روزنامه‌نگاریِ اردو؛ مطالعه تا پایانِ قرنِ نوزدهم میلادی» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 2.

- «شاه مرادالله سَنبَلی و تفسیرهایِ وی؛ با تکیه بر تفسیرِ مُرادیه» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 4-5.

- «حضرت باغ سَنبَلی؛ جانشین مرزا داغ دهلوی» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 6-7.

- «مسئله نگارشِ نام‌هایِ اسلامی در فهرست‌نویسی» // مقاله‌نویس: محمّد ضیاءالدّین انصاری، شماره 12-13.

- «ضیاءالدّین نخشبی؛ مولفِ طوطی‌نامه» // مقاله‌نویس: محمّد طارق حسن، شماره 8-9.

- «مولانا حکیم سیّد محمّد حسن اَمروهوی» // مقاله‌نویس: محمّد طارق حسن، شماره 12-13.

- «شرح‌نگاریِ متونِ فلسفی در هندوستان و غرب و شرح‌هایِ نوشته شده از سویِ مسلمانان» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 1.

- «نفشِ سرزمینِ رامپور در گسترشِ علومِ شرقی» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 2.

- «شرح‌نگاریِ متونِ فلسفی در هندوستان و غرب و شرح‌هایِ نوشته شده از سویِ مسلمانان» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 4-5.

- «شرحِ برخی از آیاتِ قرآنی» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام خان، شماره 12-13.

- «معرّفیِ کتاب‌خانه آصفیه در حیدرآباد دکّن، هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد عبدالقیّوم، شماره 3.

- «چرایی و چگونگیِ نسخه‌شناسی؛ براساسِ تجربه سی‌ساله» // مقاله‌نویس: محمّد عتیق‌الرّحمان، شماره 18-19.

- «مجموعه فورت ویلیام کالج؛ گنجینه نادری در آرشیوِ ملّیِ هندوستان» (National Archives of India) // مقاله‌نویس: محمّد عرفان، شماره 18-19.

- «بررسیِ تاریخِ فیروزشاهی» // مقاله‌نویس: محمّد عزیزالدّین حسین، شماره 28.

- «دیوانِ بابر؛ منبعِ مهمِ برایِ مطالعه تاریخ و فرهنگ» // مقاله‌نویس: محمّد عزیزالدّین حسین، شماره 28.

- «اسرار[یه] کشف[کشفیه] صوفیه؛ منبعِ مهمی برایِ مطالعه تاریخ و فرهنگِ منطقه سَنبَل»(مولف: سیّد محمّد کمال سَنبَلی، تاریخِ تالیف: 1068هجری) // مقاله‌نویس: محمّد فُرقان سَنبَلی، شماره 28.

- «معرّفیِ نسخه‌خطّی عمادالسّعادت؛ مولف: غلام علی نقوی، سالِ تالیف: 1223 هجری- کتاب درباره تاریخِ سرزمینِ اَوَد است» // مقاله‌نویس: محمّد قمر عالَم، شماره 28.

- «ناصرنامه؛ مثنویِ فارسیِ احمد رامپوری» // مقاله‌نویس: محمّد محسن، شماره 8-9.

- «قطعه‌سرایانِ سرزمینِ رامپور: با مطالعه نسخه‌خطّی یک سفینه کُهَن» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 14-15.

- «اهمیّت و حفاظتِ نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 18-19.

- «ضرورتِ تصحیحِ کلیله و دمنه» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 20-21.

- «سفرنامه‌ای از دور هندوستانِ میانی؛ مرآة الاحوال جهان‌نما- مولف: آقا احمد بهبهانی» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 24-25.

- «فرهنگ و تمدّنِ هندوستان در اشعارِ غیاث‌الدّین عزّت و مولوی حفظ‌ الله» // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 26-27.

- «رساله ملفوظاتِ اقبالیه؛ نسخه‌خطّی این رساله در کتاب‌خانه رضا رامپور است. ملفوظاتِ علاءالدّین سمنانی را دربردارد. گردآورنده: محمّد اقبال بن سابق الجستانی – مریدِ علاءالدّوله سمنانی- است. » // مقاله‌نویس: محمّد حسن، شماره 30.

- «میر پنجه‌کش دهلوی؛ نامِ اصلیِ وی سیّد امیر رضوی بود از خطّاطانِ معروفِ دوره بهادرشاه ظفر در هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد مشتاق تَجاروی، شماره 16-17.

- «مذهب و جامعه هندوستانِ قرنِ نوزدهم میلادی با مطالعه تذکره غوثیه (ملفوظاتِ سیّد غوث علی شاه پانی‌پَتی را مولوی شاه گُل حَسَن افغنی به نامِ تذکره غوثیه گردآوری کرده است)» // مقاله‌نویس: محمّد مشتاق تَجاروی، شماره 30.

- «مقاله‌نویسی در زبانِ عربی؛ با تاکید بر مصرِ قرنِ بیستم میلادی» // مقاله‌نویس: محمّد نعمان خان، شماره 10-11.

- «اصول و مسائلِ تصحیحِ متونِ عربی» // مقاله‌نویس: محمّد نعمان خان، شماره 20-21.

- «النّور السّافر عن أخبار القران العاشر؛ منبعِ مهمِ تاریخِ عربی در مطالعه هندوستان» // مقاله‌نویس: محمّد نعمان خان، شماره 26-27.

- «مطالعه کوتاهِ چند مرکزِ ادبی در سرزمینِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: محمّد ولی‌الحق انصاری، شماره 8-9.

- «روابطِ سیاسی و فرهنگیِ سرزمین‌هایِ اَوَد و روهیل کَند» // مقاله‌نویس: محمّد ولی‌الحق انصاری، شماره 8-9.

- «زندگی و آثارِ مولانا ارشاد حسین» // مقاله‌نویس: محمود حسین، شماره 14-15.

- «بررسیِ ادبیاتِ محلّی در سرزمینِ رامپور با معرّفیِ انواعِ ادبی» // مقاله‌نویس: م.راشد.عزیزی سَنبَلی، شماره 16-17.

- «نوّابِ شعرِ کلاسیکِ اردو: یوسف علی خان ناظم» // مقاله‌نویس: مرتضی علی فرحت، شماره هایِ: 14-15 + 16-17.

- «ضرورتِ تصحیحِ متن» // مقاله‌نویس: مرتضی علی فرحت، شماره 18-19.

- «روض الازهر فی مآثر القلندر؛ ملفوظاتِ حضرت شاه تراب علی قلندر کاکوروی» // مقاله‌نویس: مسعود انور علوی، شماره 30.

- «تصویرِ دوره شاه‌جهان و اورنگ‌زیب در سفرنامه برنیر (سیّاح فرانسوی)» // مقاله‌نویس: مشیر حسین صدّیقی، شماره 24-25.

- «چند شاعرِ هندو در شهرِ اَمروهه» // مقاله‌نویس: مصباح احمد صدّیقی، شماره 4-5.

- «چند شاعرِ هندو سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: مصباح احمد صدّیقی، شماره 14-15.

- «نقشِ سرزمینِ رامپور در گسترشِ علومِ شرقی در هندوستان» // مقاله‌نویس: مصطفی حسین نظامی، شماره 2.

- «دُرّ المعارف؛ ملفوظاتِ محبوب الهی شاه عبدالله المعروف به شاه غلام علی است. مولفِ کتاب، شاه روف احمد مُجدّدی رافت است» // مقاله‌نویس: صدّیقه مظهری، شماره 30.

- «سفرِ نوّاب حامد علی خان به ژاپن؛ نوّاب رامپور از مارس  تا دسامبر 1893 به چهارده کشور سفر کرد که یکی از آنها ژاپن بود» // مقاله‌نویس: معین‌الدّین عقیل، شماره 4-5.

- «ادبیاتِ عرفانیِ شبه‌قارّه در ایران: تحقیقاتِ مهمی که در گذشته نزدیک انجام شده است» // مقاله‌نویس: معین نظامی، شماره 14-15.

- «مرثیه‌ اردو در سرزمینِ روهیل کَند» // مقاله‌نویس: ناشر نقوی، شماره 4-5.

- «مقدمّمه یقظة‌النّائمین در وحدت الوجود- تالیف: سحضرت شاه حامد هَرگامی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 4-5.

- «میراثِ تصوّف در سرزمینِ روهیل کَند و سلسله چشتیه صابریه» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 4-5.

- «حضرت شیخ صدرالدّین محمّد یعقوب جهنده شهید رحمة الله علیه (فرزندِ کوچکِ حضرت بابا فریدالدّین مسعود گنج‌شکر رح)» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 4-5.

- «وصیّت‌نامه اورنگ‌زیب عالمگیر» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 6-7.

- «حضرت خواجه نظام‌الدّین اولیاء و علمِ حدیث» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 6-7.

- «زبانِ شعریِ میر تقی میر» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 8-9.

- «صوفیانِ چشتیه و زبانِ هِندَوی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 10-11.

- «مصحفی در شهرِ دهلی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 12-13.

---------------------------------------------------------------

پی‌نوشت:                                 

[*] دراینجا، با توجّه به موضوعِ «پایگاهِ خبریِ نسخ‌خطّیِ بساتین»، فقط مقاله‌هایِ تراثیِ «جَرنَل» آورده شده است و مقالاتی که دربارة ادبیاتِ معاصر اردو ، فارسی یا عربی هستند، آورده نشده است. البّته در بخشِ پایانیِ این فهرست که در روزهایِ آتی در همین سایت خواهد آمد، نمایه تمامِ مقالاتِ «جَرنَل» به همراهِ عنوانِ اردو به صورتِ جدول‌بندی آورده خواهد شد.

با سپاسِ فراوان از خانم ساجده شیروانی، فهرست‌نویسِ محترم کتاب‌خانه رضا رامپور، هندوستان.

بابتِ ارسالِ تصویرها، تشکرِ ویژه از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

33 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
428
1733
5896
44517
16722716