کد مطلب : 6880
02 شهریور 1398 - 09:55
تعداد بازدید : 450 بار
اخبار » گزارش

«کتاب‌خانه رضا رامپور» در هندوستان مجلّه‌ای به نامِ «جَرنَل» منتشر می‌کند که بیشترِ مقالاتِ آن به موضوعِ تراثیاتِ زبان‌هایِ اردو، فارسی و عربی می‌پردازد. تقریباً در هر شماره میراثِ سرزمین رامپور یا نسخه‌خطّیِ موجود در کتاب‌خانه رضا رامپور مقاله‌ای چاپ می‌شود. تصویر نسخه‌خطیِ مصوّری از خودِ کتاب‌خانه، زینت‌بخشِ سرورقِ هر شماره مجله است. در زیر، فهرستِ مقالاتِ تراثیِ «جَرنَل» به ترتیبِ نامِ مقاله‌نویسان، از شماره 1 (سالِ: 1989) تا شماره 30 (سالِ: 2016) آمده است: * (بخشِ اوّل) (بخشِ دوم) (بخشِ سوم) (بخش چهارم)  (بخشِ پنجم)

- «نسخه‌خطّیِ فارسیِ نو دریافت» (مجموعه‌ای شاملِ 5 کتاب) // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 3.

- «چند نسخه‌خطّیِ نفیس در موزه‌هایِ آمریکا» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 4-5.

- «استاد احمد: درباره خانواده معمار تاج» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 4-5.

- «یک بیاضِ قدیمیِ فارسی؛ مجموعه لطائف و سفینه ظرائف، نسخه خطّی موزه بریتانیا، لندن» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 6-7.

- «خطبه افتتاحیه که در همایشِ بین‌المللیِ کتاب‌خانه رضا رامپور برگزار شده بود با عنوانِ: ادبیات، فرهنگ و تاریخ در سرزمینِ روهیل کَند، از 25 تا 28 ژوئیه 1998» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 6-7.

- «دیوانِ میرزا غازی بیگ ترخان» // مقاله‌نویس: نذیر احمد، شماره 8-9.

- «معرّفی چند نسخه‌خطّیِ شیخ عمادالدّین بیدار» // مقاله‌نویس: نسیم احمد، شماره 18-19.

- «شاگردِ نظام رامپوری؛ ابوالحسن ساکت رامپوری و شعرش» // مقاله‌نویس: نسیم احمد فریدپوری، شماره 6-7.

- «نفسیر کاشف‌الحقائق- تالیف: علامه کمال‌الدّین زاهد» // مقاله‌نویس: نظر علی خان، شماره 2.

- «نقشِ رامپور در گسترشِ علومِ شرقی» // مقاله‌نویس: نظر علی خان، شماره 2.

- «رواداریِ مذهبیِ روهیله‌ها در قرنِ 18 میلادی» // مقاله‌نویس: نفیس صدّیقی، شماره 12-13.

- «آوازهایِ محلّیِ رامپور(در جشنِ سَهرا که برایِ عروسی است؛ در مراسمِ اُبتَن که پیش از عروسی برگزار می‌کنند؛ در شبِ عروسی؛ در فصل‌هایِ مختلفِ سال» // مقاله‌نویس:، شماره 14-15.

- «دشوارهایِ خوانشِ نسخه‌هایِ خطّی» // مقاله‌نویس: نفیس صدّیقی، شماره 18-19.

- «تاثیرِ زبان و ادبیاتِ فارسی در هندوستان و انعکاسِ آن در ایران» // مقاله‌نویس: اظهر دهلوی، شماره 26-27.

- «زندگی و آثارِ قاضی محمّد اعلی تانویِ- مولفِ کشّافِ اصطلاحات الفنون» // مقاله‌نویس: نورالحسن کاندَلوی،شماره 1.

- «تعلیم‌الخواص؛ ملفوظاتِ غلام شاه – میان امیر شاه امیر دوجهان ملفوظاتِ غلام حسین شاه را در تعلیم‌الخواص گردآوری نموده است» // مقاله‌نویس: نوید قیصر شاه، شماره 30.

- «هنرِ معماری در سرزمینِ رامپور» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 6-7.

- «هنرهایِ زیبا در اشعارِ مرزا اسدالله غالب» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 2.

- «تاریخ‌نویسیِ حضرت امیرخسرو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 4-5.

- «مطالعه سه فرامینِ مهمِ چاپ نشده از اورنگ‌زیب» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 8-9.

- «نسخه‌هایِ خطّی و کتاب‌های مربوط به حضرت خواجه نظام‌الدّین اولیا در کتاب‌خانه رضا رامپور به زبان‌هایِ عربی، فارسی و اردو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی ، شماره 10-11.

- «چراغِ بزرگِ ادب به خاموشی گرایید؛ در وفاتِ دکتر نثار احمد فاروقی از مصحّحانِ هندوستانی» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 12-13.

- «اقامتِ مرزا اسدالله غالب در رامپور» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 12-13.

- «دو کتیبه بسیار مهم از اورنگ‌یب در کانچی پورم در ایالتِ تامیل نادو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 14-15.

- «پروفسور نثار احمد فاروقی محقق و ادیبیِ برجسته» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 14-15.

- «روهیل کَند و نخستین جنگِ آزادی در سالِ 1857» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 16-17.

- «اصولِ نسخه‌شناسیِ زبانِ اردو» // مقاله‌نویس: وقارالحسن صدّیقی، شماره 18-19.

- «چهل روزه؛ روزنامچه راج کُمار هَردیو که در آن ملفوظات و واقعاتِ تاریخیِ از حضرت نظام‌الدّین اولیاء است» // مقاله‌نویس: احمد اشرف وهّاج، شماره 30.

- «تاریخ و زندگی‌نامه‌ها؛ آئینه در آئینه» // مقاله‌نویس:وهّاج‌الدّین علوی، شماره 24-25.

- «خیرالمجالس؛ ملفوظاتِ خواجه نصیرالدّین چراغ دهلوی که حمید قلندر در 754 هجری گردآوری کرده بود» // مقاله‌نویس: یاسر عباس، شماره 30.

همچنین این مقاله‌ها به زبانِ فارسی نوشته شده‌اند:

- «بررسیِ نسخه‌هایِ خطّی فارسی مرتبط با هندوستان موجوده در کتاب‌خانه ملی ایران» // مقاله‌نویس: حبیب‌الله عظیمی، شماره 28.

- «آثارِ تاریخی در عهدِ جهانگیری» // مقاله‌نویس: زهرا خاتون، شماره 28.

- «فواید الفواد» // مقاله‌نویس: طارق سعیدی، شماره 30.

- «نقد و تصحیحِ متون» // مقاله‌نویس: عبدالله عطایی، شماره 18-19.

- «معرفی نسخه‌ای خطّی در کتاب‌خانه رضا» // مقاله‌نویس: یونس جعفری، شماره 3.

همچنین این مقاله‌ها به زبانِ عربی‌ می‌باشند:

- «اسهام ملفوظات الشیخ احمد السرهندی فی نصحح الادارة المغولیة و ارشادها المکتوبات الربانیة نموذجاً» // مقاله‌نویس: صاحب عالم، شماره 30.

- «تاریخ محمدی- تالیف: محمد بن رستم بن کیقباد حارثی بدخشی» // مقاله‌نویس: نثار احمد فاروقی، شماره 3.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پی‌نوشت:

[*] دراینجا، با توجّه به موضوعِ «پایگاهِ خبریِ نسخ‌خطّیِ بساتین»، فقط مقاله‌هایِ تراثیِ «جَرنَل» آورده شده است و مقالاتی که دربارة ادبیاتِ معاصر اردو ، فارسی یا عربی هستند، آورده نشده است.

البّته در بخشِ پایانیِ این فهرست نمایه تمامِ مقالاتِ «جَرنَل» به همراهِ عنوانِ اردو به صورتِ جدول‌بندی آورده شده است: اینجا

 

برخی از شماره های «جَرنَل» کتاب خانه رضا رامپور در سایت ریخته در این لینک به طور آنلاین قابل مطالعه است:
 

با سپاسِ فراوان از خانم ساجده شیروانی، فهرست‌نویسِ محترم کتاب‌خانه رضا رامپور، هندوستان.

بابتِ ارسالِ تصویرها، تشکرِ ویژه از دکتر شمیم ارشاد اعظمی، هندوستان.

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

82 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
888
1499
10148
56119
16793641