کد مطلب : 4870
15 فروردين 1396 - 11:44
تعداد بازدید : 3995 بار
اخبار » مقالات

در این گفتار، دو مطلب بررسی شده است: 1. معرفی یکی از منابع کهن اشعار حافظ با عنوان تحفۀ نصرتی در موضوع ترسّل از ابوبکر اشکذري و 2. معرفی منابع تازه یاب اشعار عمادي شهریاري، شاعر سدة 6 ق.

دریافت مقاله