کد مطلب : 4871
15 فروردين 1396 - 13:50
تعداد بازدید : 2244 بار
اخبار » مقالات

موضوع بحث ما این است که در جریان شکل گیری فقه سیاسی اسلامی در طول تاریخ، چه بهره ای از سیرۀ نبوی برده شده است؟

اساس این بحث در این است که استفاده از حدیث در فقه اصل بوده، و سیره در مرتبه دوم قرار داشته است. با این حال، همواره از اخبار سیره نبوی در اثبات برخی از احکام سیاسی بخصوص در باب جهاد استفاده می شده است.

دریافت مقاله