کد مطلب : 5167
31 تیر 1396 - 14:23
تعداد بازدید : 1531 بار
اخبار » مقالات

نصیرالدّین کاشانی (قاشی) حلّی (د: 755 ه. ق.) از متکلّمان و منطق دانان مهمّ امامیّه در قرون میانی است که آثار او، بویژه شروح و حواشی ارزشمندی که بر آثار کلامی و منطقی و فلسفی نگاشته است، حائز اهمّیّت بسیار است. با وجود این، تاکنون هیچ نوشتار شایان توجّهی در شرح احوال و آثار و افکار وی نوشته نشده است. در این مقاله تلاش میشود نخست، آگاهیهای پراکنده ای که در منابع مختلف در خصوص زندگانی و تحصیل و تدریس کاشانی ثبت شده است، تدوین و بازگو شود و در ادامه، آثار وی، خاصّه نگاشته های کلامی او معرّفی گردد.

دکتر حمید عطائی نظری نویسندۀ این مقاله در آینه پژوهش 164 است.

دریافت مقاله