کد مطلب : 5177
04 مرداد 1396 - 09:13
تعداد بازدید : 2416 بار
اخبار » مقالات

نهج المسترشدین فی اصول الدّین یکی از رساله های کلامی پر ارج علّامۀ حلّی است که بر آن شروح متعدّدی نگاشته شده است. از میان آن شروح، شرح متکلّم و منطق دان برجستۀ حلّی، نصیرالدّین کاشانی (قاشی) حلّی زیر عنوان موصل الطالبین إلی شرح نهج المسترشدین اثری ارزشمند و بسیار حائز اهمّیّت است. تا کنون تنها سه نسخه از این کتاب شناخته شده بود؛ امّا به تازگی راقم این سطور به نسخه ای دیگر از اثر دست یافت. در نوشتار حاضر، دستنوشتِ تازه یابِ یادشده که اکنون در یکی از کتابخانه های ترکیه نگهداری میشود معرّفی می گردد.

دکتر حمید عطائی نظری نویسندۀ این مقاله در آینه پژوهش 164 است.

دریافت مقاله