کد مطلب : 5193
13 مرداد 1396 - 14:00
تعداد بازدید : 2177 بار
اخبار » مقالات

دانش سبک­ شناسی به کمک پژوهشگران آمده تا بتوانند به شیوه­ای روشمند، به لایه­های پنهان اندیشۀ نویسنده پی ببرند. در این جستار با تکیه بر روش استقرایی مبتنی بر توصیف و تحلیل، شاخصه ­های سبکی کتاب «قمقام زخّار و صمصام بتّار»را در لایه­ های آوایی، واژه­ای، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک مورد واکاوی قرار داده ­ایم و از رهگذار این روش، به چگونگی تفکرات فرهاد میرزا پی ببریم. بهره ­مندی از جناس، سجع و تکرار در لایۀ آوایی بسامد بالاتری دارد. در لایۀ واژه ­ای، غلبۀ واژه ­های انتزاعی سبب میشود مخاطب به هنگام خوانش متن، از فکر خود بهرۀ بیشتری ببرد و تلفیق کلمات حسی و ذهنی به هنگام بازگو کردن برخی روایات، سبب هنری­ تر شدن متن شده. در لایۀ نحوی، کاربرد کهن افعال و تبعیت از ساختار نحو عربی در مواردی، پیوندی شگرف بین زبان ایران پیش از اسلام و نحو عربی برقرار میسازد. در لایۀ بلاغی کاربرد تشبیه، استعاره، کنایه و دیگر صناعات معنوی بر هنری تر شدن سبک نوشته افزوده است. در لایۀ ایدئولوژیک، بر آنست که بر تقدس حضرت سیدالشهدا(ع) از رهگذار روساخت کلام بیفزاید و این نکته را یادآور شود که جایگاه امام حسین(ع) و خاندان ایشان–با تکیه بر استنادات تاریخی دقیق و پیوند آن با شاخصهای ادبی- والا و بحقّ است.

دکتر مهدی صلاح ، محمّد شیخ الاسلامی نویسندگان این مقاله این مقاله در فصلنامه بهار ادب -سال دهم-شماره اول-بهار 96-شماره پی در پی 35 هستند.

دانلود مقاله