کد مطلب : 5315
27 شهریور 1396 - 08:23
تعداد بازدید : 2473 بار
اخبار » مقالات

از ترجمة رسالة قشیریه، نسخه‌ای به شمارة 2077 در کتابخانة ایاصوفیای استانبول نگهداری می‌شود که نگارش دیگری از ترجمة ابوعلی عثمانی است. استاد فروزانفر برای نخستین‌بار در سال 1345 به تصحیح ترجمة رسالة قشیریه همت گماشت. او در تصحیح خود از این نسخه استفاده نکرد؛ زیرا این نسخه در میانة کار به دستش رسید و نیز می‌پنداشت تفاوتی با نسخة موزة بریتانیا ندارد. به همین سبب کار تصحیح متن را با مقابلة نسخه موزة بریتانیا از ترجمة ابوعلی عثمانی و نسخة لالا اسماعیل، تنها دست‌نوشتة شناخته‌شده از ترجمة دوم، به پایان رساند. با بررسی نسخة ایاصوفیا می‌توان دریافت که آن نسخه برای رفع کاستی‌ها و اشتباهات فراوان ترجمة رسالة قشیریه بسیار راهگشاست و برخلاف نظر فروزانفر اختلاف‌های میان دو نسخه، بسیار و درخور توجه است. در این مقاله ضمن معرفی نسخة ایاصوفیا، جایگاه آن در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه در مقایسه با دو نسخة دیگر بررسی شده است.

این مقاله نوشتۀ سیده مریم روضاتیان و سید علی اصغر میرباقری فرد در شماره جدید مجلۀ متن شناسی ادبی (دوره 9، شماره 2، تابستان 1396) منتشر شده است.

اصل مقاله

 

 

کد امنیتی
تازه کردن