کد مطلب : 5344
19 مهر 1396 - 16:00
تعداد بازدید : 1230 بار
اخبار » مقالات

منظومة همای و همایون سرودة خواجوی کرمانی، شاعر عارف قرن هشتم، از زمرة آثار عاشقانه‌ای‌ست که در آن، عشق آتشین همای، شاهزادة شام، به همایون، دختر فغفور چین، به نظم کشیده شده است. این منظومه برای نخستین‌بار به دست کمال عینی، محقق برجستة تاجیک، حدود پنجاه و دو سال پیش تصحیح انتقادی شد. مصحح نسخه‌ای را اساس کار خود قرار داده که در سال 750 یعنی سه سال پیش از وفات شاعر کتابت شده است. با همة دقت نظری که مصحح برای انتشار بدون نقص این اثر به خرج داده است، متأسفانه هنوز اشکالات متعددی در آن دیده می‌شود که نگارندگان این مقاله را واداشت از رهگذر مقابلة مجدد متن چاپی با نسخة خطیِ مزبور این اشکالات را تا حدودی مرتفع سازند. مقالة زیر نتیجة این کوشش است. در این مقاله حدود پنجاه خطای مسلم ناشی از بدخوانی، عدم دقت مصحح، ندیدن کلمه یا عبارت و .... آمده و از موارد بسیاری که نگارندگان احتمال داده‌اند اغلاط مطبعی‌ست، صرف نظر شده است.

تن کامل این مقاله نوشتۀ محمدمهدی معلمی و مرتضی رزاق پور را که در فصلنامۀ شعرپژوهی (سال نهم، شماره 2 (پياپي 86)، تابستان 1396) منتشر شده است.

اصل مقاله

 

 

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

439 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
2929
17842
81633
279973
13391267