کد مطلب : 6875
22 مرداد 1398 - 14:05
تعداد بازدید : 310 بار
اخبار » مقالات
پرینت

چنانکه دارندهِ نسخه، در آغاز این نسخه اشاره کرده، «مجموعه نفیسی است که در سال 1114ق. [و] در طیّ ادوار مقداری از اوراقِ آن ساقط شده، و علاوه بر آن پاره ای مطالب، بعضی ادعیه و چند مکتوبِ مهمّ و تاریخی و منشآتِ مفید شامل بخشی از تذکره نصرآبادی است...».

کاتبِ نسخه که به احتمال قریب نویسندهِ اثر نبوده، بعضی از شاعران و اشعارشان را آورده و برخی را کم و زیاد کرده است. امّا در شرح حال و شعر «میرزا شفیعا خوشنویس» همّتِ تمام کرده و نکات جالبی بیان داشته و از بانویی هنرمند و خوشنویس نیز نامبرده، که با وجود اقبالِ جامعه به زنان و درخشندگیِ آنها در جامعه ی آن روز «در کمتر منبعی به حالش ایمائی نشده».

از همّت بلندِ دارندهِ نسخه، فهرست شاعران، منشآت و تمام فهارس کتاب تهیه شده و در آغاز کتاب قرار گرفته است. صفحاتی قابل تامّل از تذکره نصرآبادی نیز در نسخه آورده است که به ظنّ دارندهِ نسخه «چون آغاز تألیف تذکره نصرآبادی در 1083ق بوده، این نسخه قریبِ سی سال پس از تألیفِ نویسنده، شاید قدیمی ترین نسخه از تذکره نصرآبادی باشد که دست است. چه؛ دو نسخه ای که ملاک چاپ بوده نسخه کتابخانه ملک و استاد محمّدعلی تربیت یکی در سنوات 1240 و دیگری هم در این حدود بوده است.»  

دریافت مقاله