کد مطلب : 6884
09 شهریور 1398 - 08:22
تعداد بازدید : 164 بار
اخبار » مقالات

مثنوي لیلی و مجنون قاسمی حسینی گنابادي (د.982 (در سال 1393 به تصحیح اینجانب منتشر شده است.

دانشجویان محترمی با داعیۀ شرح ابیات، ده صفحه نقد بر این کتاب نوشته اند. این جستار به نقض نوشتۀ آنان اختصاص دارد. ایشان بدون شرح حتی یک بیت، ادعاي شرح کرده اند. گاه هم تحقیق و شرح مصحح را بدون ارجاع، به نام خود نقل نموده اند. اطلاعاتی که در ادامۀ شرح برخی ابیات آورده اند، غالباً ناکارآمد و نادرست است. براي مثال نوشته اند که عینک در قرن هشتم به صورت «شیشۀ فرنگ» به کار میرفته است و منظور قاسمی «شیشۀ فرنگ» است. در حالی که قاسمی حسینی در تمام آثارش کلمۀ عینک را به کار برده و هیچ جا منظور وي «شیشۀ فرنگ» نبوده است. پیشینۀ عینک نشان میدهد، چند قرن قبل از قاسمی عینک ساخته شده بود. مفصل بندي و مصادرة به- مطلوب، مهمترین خصیصۀ نوشتۀ آنان است. جز بعضی موارد استحسانی، هیچ کدام از نقدها و اتهامات چون مبتنی بر دلایل علمی نیست، پذیرفته نیست و بر رد ادعاها دلیل آورده شده است.

نویسندگان آن نوشته را به مطالعۀ دقیق کتاب از سر انصاف، مطالعه در شیوة تصحیح متون، مقدمه نویسی و صفحه آرایی سفارش میکنم.

دریافت مقاله

نقد کتاب مذکور

 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

65 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
3263
2111
20613
68753
16122238