کد مطلب : 7097
17 خرداد 1399 - 08:20
تعداد بازدید : 52 بار
اخبار » مقالات

اســناد بر جاي مانده از حوادث تاريخي، در واقع بهترين و مطمئنترين ابزار و امکان را بــراي محققــان فراهم میکند تا با تکيه بر آنها به عنوان مــواد خام پژوهش، به نتايج و قضاوتهايي هرچه شفافتر و بيواسطه تر از وقايع دست پيدا کنند. از دورة تســلط عثماني بر عراق، اســنادي مربوط به شــهر ســامرا بر جــاي مانده که حاکــي از حــوادث بزرگ تاريخي در اين منطقه اســت و اينکه اين شــهر چه اندازه در سياستگذاري هاي اول عثماني در عراق نقش اساسي و تعيين کننده داشته است.

اسناد سياســي مربوط به سامرا از آن جهت که بيانگر شيوة تعامل عثماني با شيعه و مرجعيت ديني آنها و حاوي فتاواي جهاد در قضية اشــغال عراق توسط نيروهاي مهاجم انگليسي است، در اين مقاله به طور خاص مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.

این مقاله نگاشته دکتر سامی ناظم حسین المنصوری است که با ترجمه مهدی کرمانی در فصلنامه فرهنگ زیارت، دوره دهم، شماره 37 منتشر شده است.

 اصل مقاله

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

31 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
63
1402
6589
27914
16513845