کد مطلب : 7049
08 ارديبهشت 1399 - 09:37
تعداد بازدید : 187 بار
اخبار » گزارش

آنچه در ذیل می آید بخش پانزدهم تعدادی از نسخه های خطی تصحیح شده در هندوستان و پاکستان است که برای اطلاع تراث پژوهان به آن اشاره می‌کنیم. (بخش اول و بخش دوم و بخش سوم و بخش چهارم و بخش پنجم وبخش ششم و بخش هفتم و بخش هشتم و بخش نهم و بخش دهم  و بخش یازدهم و بخش دوازدهم و بخش سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم)

لازم به ذکر است که اطلاعاتِ مربوط به پایان‌نامه‌ها، هم در پایگاه‌هایِ Shodhganga.inflibnet.ac.in (پایگاهِ پایان‌نامه‌هایِ هندوستان) و Higher Education Commission Pakistan (کمیسیون آموزشِ عالیِ پاکستان) و هم در پروفایلِ اساتیدِ گروه‌ها و دانشگاه‌هایِ مزبور موجود است.

تصحیح خلاصة المناقب سید علی همدانی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: سیده اشرف بخاری، استاد راهنما: محمد باقر، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:؟.

 

تصحیح رساله نسبت ملا شاه بدخشی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: زمرّد ناهید ملک، استاد راهنما: سید محمد اکرم اکرام شاه، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:؟.

 

ترتیب و تصحیح نامه ها و نوشته های ملا جلال الدین طباطبایی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: قاسم صافی، استاد راهنما: سید محمد اکرم اکرام شاه، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:؟.

 

تصحیح دیوان قصاید و غزلیات سعید خان مُلتانی و شرح احوال و آثار شاعر- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: غلام معین الدین نظامی، استاد راهنما: آفتاب اصغر، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:؟.

 

تصحیح و تدوین تذکره نوشاهیه از محمد حیات نوشاهی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: احسان احمد، استاد راهنما: آفتاب اصغر، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:؟.

 

شرح احوال و آثار میر قمرالدین منّت دهلوی و تصحیح دیوان فارسی وی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: شعیب احمد، استاد راهنما: آفتاب اصغر، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:؟.

 

نقوش خیال؛ تصحیح غرة الکمال امیرخسرو- زبان: فارسی، تصحیح: غلام یاسین خان نیازی، استاد راهنما: حافظ محمود شیرانی، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:1940.

 

مصیبت نامه- تالیف: فریدالدین عطار- ترتیب و تصحیح متن:فدا محمد خان- دو جلد، استاد راهنما:؟، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1944.

 

تصحیح مراة العالم (آرایش هفتم)- تالیف: محمد بختاورخان، زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ساجده سلطانه علوی، استاد راهنما: محمد باقر، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:1966.

 

ترتیب و تصحیح کلیات محمد سعید اشرف مازندرانی با تحلیل و تجزیه شعر او- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: حسن سیدان، استاد راهنما: سید محمد اکرم اکرام شاه، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1996.

 

ترتیب و تصحیح غزلیات نواب صدرالدین فائز با مقدمه درباره زندگی ومختصات کلام او- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: محمد سَروَر، استاد راهنما: سید محمد اکرم اکرام شاه، مقطع دکتری، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع:2003.

 

ترتیب و تصحیح دیوان امید قزلباش خان امید با مختصات شعر او- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ناعمه خورشید،

استاد راهنما: سید محمد اکرم اکرام شاه، گروه فارسی، مقطع دکتری، دانشگاه پنجاب، لاهور، 2004.

 

شوق نامه از صادق ملتانی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: خالده بَت- استاد راهنما: ظهور الدین احمد- مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1970.

 

دیوان شاهی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: خالده ادیبه خانم، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1970.

 

دیوان سیادت- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: خانم نازلی منوّر، استاد راهنما: ظهور الدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1971.

 

دیوان میرزا محمد قلی هروی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: محمد عارف تارر، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1986.

 

غزلیات قدسی (محمد جان قدسی مشهدی)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: رفعت طاهره نقوی، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1986.

 

دیوان خواجه شاه نیاز نقشبندی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: تسنیم حشمت، استاد راهنما: ظهور الدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1986.

 

دیوان پیام اکبر آبادی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: نگهت فاطمه عابدی، استاد راهنما: ظهور الدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1986.

 

فیض مراد تالیف محمد اعظم کشمیری- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: فرزانه نکهت، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1986.

 

مفتاح المطالب تالیف احمد پَسروری- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: نبیله خانم، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1987.

 

دیوان میر جانشاه رضوی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: کوثر پروین، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1987.

 

جامع الفنون- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: شهناز کوثر، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1987.

 

دیوان تسکین- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ملک محمد قمر، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1988.

 

احزان الصدور- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: شفقت کلثوم، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1988.

 

مثنوی گنج مخفی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: سلمی فردوس اختر، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1989.

 

دیوان هما- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: عصمت بشیر، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1989.

 

دیوان واله داغستانی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: شبینه افضل، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1989.

 

دیوان میرزا امان الله امانی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: سید مصباح مبین، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1989.

 

نزهت الارواح- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: نکهت یاسمین، استاد راهنما: ظهورالدین احمد، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشگاه پنجاب، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1991.

 تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

64 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
338
1196
8687
8687
16915816